Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Δείτε πώς θα βγει το πλεονάζον προσωπικό (εργασιακή εφεδρεία) στο δημόσιο

Πατήστε εδώ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ και συμπληρώστε τα πεδία για να δημιουργήσετε μόνοι σας την έκθεση για την ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού στην εφεδρεία!
Έτσι θα αποκτήσετε μια πλήρη γνώση για τον τρόπο που θα συμπληρωθεί (εύχομαι όχι σε σας) η έκθεση και ο κατάλογος του πλεονάζοντος προσωπικού! Αντικειμενικά, με διαφάνεια και χωρίς κομματικές σκοπιμότητες!!! Απλά επιλέγεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ και τα υπόλοιπα ...
Μετά θα αναλάβει το ΑΣΕΠ!!!
Τα εννέα βήματα
1.  Ο πίνακας
Ο υφιστάμενος ή διάδοχος φορέας αποστέλλει στο ΑΣΕΠ μέσα σε έναν μήνα από τον προσδιορισμό του πλεονάζοντος προσωπικού πίνακα με τα στοιχεία των υπαλλήλων και τις υπηρεσιακές μεταβολές.
2.  Η κοινοποίηση
Ο πίνακας με το πλεονάζον προσωπικό κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μέσα σε 20 μέρες υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ αίτηση με τα δικαιολογητικά για τη σειρά κατάταξής τους.
3. Η επιτροπή
Η κατάρτιση του πίνακα γίνεται από ειδική τριμελή Κεντρική Επιτροπή που συγκροτείται από μέλη ή πρώην μέλη του ΑΣΕΠ.
4. Η κατάταξη
Ο ενδιαφερόμενος κατατάσσεται στην κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα με την οποία χαρακτηρίστηκε ως πλεονάζον προσωπικό.
5. Η κατηγοριοποίηση
Ο πίνακας κατάταξης συντάσσεται κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και φορέα, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και περιλαμβάνει όλο το πλεονάζον προσωπικό με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
6. Η ανάρτηση
Ο πίνακας αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
7. Οι πλεονάζοντες
Το πλεονάζον προσωπικό παραμένει για έναν χρόνο στον πίνακα και αμείβεται με το 60% των βασικών αποδοχών του.
8 Οι προσλήψεις
Το 10% των ετησίων προσλήψεων μονίμου προσωπικού που θα προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ όπως και το 30% των θέσεων ορισμένου χρόνου και χωρίς περιορισμό των θέσεων για μερική απασχόληση μπορεί να καταλαμβάνουν οι «έφεδροι» του πίνακα.
9. Οι εποχικοί
Οι αναγραφόμενοι στον πίνακα έχουν δικαίωμα να προσληφθούν ως εποχικό προσωπικό, χωρίς να διαγραφούν από τον πίνακα και χωρίς να λάβουν μόρια προϋπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.