Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

Με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης δικαιώνεται η Κοινωνία Δικαιώματος Προσηλίου. Ο Εισαγγελέας έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Κοινωνίας Δικαιώματος Προσηλίου για την παράκαμψη της επαρχιακής οδού Τρανοβάλτου – Προσηλίου.
Ο Εισαγγελέας απέρριψε την αίτηση περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος την οποία υπέβαλε η Ν.Α. Κοζάνης και συνυπέγραψαν οι δήμαρχοι Σερβίων και Καμβουνίων και αποδέχτηκε ότι είναι μέσα στα όρια που επιβάλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός της Κοινωνίας Δικαιώματος Προσηλίου.
Η απόφαση του Εισαγγελέα
- Διατάσσει την αποβολή της Νομαρχίας Κοζάνης και όποιου έλκει δικαιώματα από αυτή από το επίδικο
- Απαγορεύει κάθε διακατοχική πράξη στη Νομαρχία Κοζάνης και σε κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτή.
- Διατάσσει την κοινοποίηση της απόφασης στο Α.Τ. Σερβίων για την εποπτεία του διατακτικού της απόφασης.
Το ιστορικό της υπόθεσης και οι πονηριές της Νομαρχίας Κοζάνης.
Τον Απρίλιο του 2010 η Νομαρχία Κοζάνης, επικαλούμενη λόγους κατεπείγοντος, ανέθεσε στην εταιρεία ΜΕΤΕ ΑΕ, η οποία εκμεταλλεύεται το ορυχείο Προσηλίου, να διανοίξει παράκαμψη στην επαρχιακό δρόμο Τρανοβάλτου – Προσηλίου. Η διάνοιξη θα γινόταν μέσα από αγροτεμάχιο κυριότητας της Κοινωνίας Δικαιώματος Προσηλίου, την κυριότητα του οποίου (τώρα) αμφισβητεί η Ν.Α. Κοζάνης.
Ο Διευθυντής των Τεχνικών υπηρεσιών της Ν.Α. Κοζάνης επικαλέστηκε ότι η προηγούμενη κατασκευασθείσα παράκαμψη, η οποία παραλήφθηκε ένα μήνα πριν από την ανάθεση της κατασκευής της νέας παράκαμψης, παρουσίασε ρηγματώσεις, ήτοι ήταν επικίνδυνη για την ασφάλεια των διερχομένων οδηγών.
Στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με σαφήνεια αναφέρεται ότι το έργο γίνεται «λόγω επιβεβλημένης επέκτασης του λιγνιτωρυχείου».
Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αιτιολόγηση της κατασκευής του έργου και τον ισχυρισμό περί κατεπείγοντος του έργου λόγω της επικινδυνότητας της παλαιότερης παράκαμψης.
Το έργο το χρηματοδοτεί και κατασκευάζει η εταιρεία ΜΕΤΕ ΑΕ με την επίβλεψη της Ν.Α. Κοζάνης.
Το ερώτημα είναι τελικά για ποιόν γίνεται το έργο; Για τους κατοίκους ή για την εταιρεία (επέκταση του ορυχείου); Είναι ή δεν είναι η παράκαμψη εργοταξιακός δρόμος; Θα επισκευαστεί ποτέ το καταστραμμένο από την εταιρεία τμήμα του επαρχιακού δρόμου Τρανοβάλτου – Προσηλίου;
Τάκης Παπαθανασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.