Σάββατο 27 Ιουνίου 2009

ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΑΡΚΟ - ΜΕΤΕ

Με αφορμή την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τους κατοίκους της Ακρινής και του Αγίου Δημητρίου, αλλά και τις προδιαγραφόμενες συγκρούσεις των κατοίκων Τριγωνικού, Πολυράχου και Προσηλίου για την επέκταση του ορυχείου Προσηλίου, θα προσπαθήσω να επισημάνω τους λόγους αυτών των συγκρούσεων.
Οι δραστηριότητες της ΔΕΗ και των άλλων εξορυκτικών εταιρειών (ΛΑΡΚΟ, ΜΕΤΕ) που δρουν στην περιοχή μας, από φορείς ανάπτυξης της περιοχής τις περασμένες δεκαετίες, αποτελούν σήμερα τις κύριες αιτίες των κοινωνικών αντιδράσεων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας.
Οι αντιδράσεις έχουν σαν κύριο λόγο την προστασία του περιβάλλοντος και εννοώ το περιβάλλον ως πολιτισμικό- οικονομικό – κοινωνικό σύστημα και τη διαχείρισή του.
Ποιοι όμως είναι οι παράγοντες που οδηγούν τις τοπικές κοινωνίες σε αντιδράσεις και συγκρούσεις εξ αιτίας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και των ιδιωτικών εταιρειών (ΜΕΤΕ, ΛΑΡΚΟ);
Πρώτος παράγοντας είναι η στάση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο ίδιο το περιβάλλον και στην προστασία του, που καθορίζεται από τις πολιτισμικές αντιλήψεις και την κουλτούρα της κάθε τοπικής κοινωνίας. Δεύτερος παράγοντας είναι οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στις τοπικές κοινωνίες. Τρίτος παράγοντας είναι ο τρόπος λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Αυτοί είναι οι κυριότεροι παράγοντες, που καθορίζουν και τη στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στις εξορυκτικές δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή μας. Η στάση αυτή μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του φόβου και της ανησυχίας για τις επιπτώσεις, μέχρι και την πλήρη και ανοιχτή αντίθεση.
Η περιοχή μας, εξ αιτίας των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, θεωρείται μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχή. Η στάση της τοπικής κοινωνίας, όταν ξεκίνησε, πριν κάποιες δεκαετίες, αυτή η δραστηριότητα, χαρακτηριζόταν κυρίως από την επιβολή του οικονομικού οφέλους που θα απεκόμιζε η τοπική κοινωνία, σε βάρος της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Σήμερα η στάση αυτή έχει αλλάξει. Το μονοσήμαντο και στρεβλό αυτό μοντέλο ανάπτυξης, αποδείχτηκε ότι οδήγησε την περιοχή μας, στο να κατέχει μια από τις ψηλότερες θέσεις στην ανεργία, αλλά παράλληλα το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, έχουν δεχθεί τέτοια υποβάθμιση που, να θεωρούνται από τα πιο επιβαρημένα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Παράλληλα έχει αναπτυχθεί μια περιβαλλοντική κουλτούρα, υπάρχουν πια τα ερεθίσματα και το υπόβαθρο στους κατοίκους της περιοχής, που είναι ικανά να οδηγήσουν σε κινητοποιήσεις, αντιστάσεις και συγκρούσεις για την προστασία του.
Αλλά αν για τη βορειοανατολική πλευρά του νομού η εξορυκτική δραστηριότητα είναι φανερό και αποδεδειγμένα ότι προσφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και στη ΔΕΗ, αλλά και στο κράτος, στη νότια πλευρά του νομού δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εξορυκτικές εταιρείες (ΜΕΤΕ, ΛΑΡΚΟ), οι οποίες ελάχιστα προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και το κράτος.
Στην πρώτη περίπτωση (ΔΕΗ) μπορούμε να κατανοήσουμε το λεγόμενο «Εθνικό συμφέρον», μπορούμε να διεκδικήσουμε την εφαρμογή των νόμων, των περιβαλλοντικών όρων και των αντισταθμιστικών οφελών για την περιοχή μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε αλληλέγγυοι με αυτούς που θα δεχτούν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Οι οικισμοί της Ακρινής, του Αγίου Δημητρίου της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής πληρώνουν το τίμημα με την υγεία των κατοίκων τους, με την απόλυτη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και του περιβάλλοντος, με τον ξεριζωμό τους για δεύτερη φορά μέσα σε 100 χρόνια. Αυτό το τίμημα συμπληρώνεται τώρα με διωγμούς όσων αντιδρούν, με φυλακίσεις και τρομοκρατία.
Ηθικός και φυσικός αυτουργός αυτών των συγκρούσεων είναι η ΔΕΗ και απέναντί της πρέπει να βρει το σύνολο της κοινωνίας μας.
Στη δεύτερη περίπτωση (ΛΑΡΚΟ, ΜΕΤΕ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Σερβίων, έχουμε να κάνουμε μια με εντελώς διαφορετική περίπτωση. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΛΑΡΚΟ. Άφησε ξαφνικά στην ανεργία δεκάδες εργαζόμενους, τους έχει απλήρωτους μισθούς, οδήγησε επαγγελματίες σε απόγνωση. Περιβαλλοντικά αφήνει πίσω της ένα σεληνιακό τοπίο, χωρίς να προβεί σε καμία αποκατάσταση του χώρου.
Στην περίπτωση της ΜΕΤΕ έχουμε να κάνουμε με την εισβολή μιας ιδιωτικής εταιρείας στις ιδιοκτησίες των κατοίκων της περιοχής. Έχουμε να κάνουμε με την καταστροφή της περιοχής στο βωμό μιας πολύ πρόσκαιρης ανάπτυξης (η εξορυκτική δραστηριότητα της εταιρείας θα διαρκέσει μέχρι το 2017). Χρόνος όμως ικανός για να καταστρέψει τον κοινωνικό – οικονομικό ιστό της περιοχής. Εδώ όχι μόνο δεν θα έχουμε ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά θα οδηγηθούμε σε πλήρη περιβαλλοντική καταστροφή και στην οριστική ερήμωση της περιοχής. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των περιουσιών, που γίνονται, χωρίς να έχουν πεισθεί οι κάτοικοι, ποιο είναι το «Εθνικό συμφέρον» που θα εξυπηρετήσουν, τους οδηγεί σε κοινωνικές αντιστάσεις και συγκρούσεις. Η «ενίσχυση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της αναπτυξιακής προοπτικής σε όλους τους κλάδους ενέργειας, η οικονομική λύση για τους παραγωγούς ενέργειας και της εθνικής οικονομίας» που επικαλείται ο υφυπουργός ανάπτυξης με την ανακοίνωση, για την έγκριση της ΜΠΕ για το ορυχείο «Προσηλίου», δεν πείθουν κανέναν.
Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές αντιστάσεις στην περιοχή, για να μην επεκταθεί το ορυχείο και να αρθεί η Οριστική Παραχώρηση Ν. 63. Όμως με τις ενέργειές τους (έγκριση ΜΠΕ), θεσμικοί φορείς και πολιτικοί παράγοντες, θα είναι οι ηθικοί αυτουργοί των επερχόμενων συγκρούσεων. Είναι καιρός να αντιληφθούν ότι με τις πράξεις τους οδηγούν τις τοπικές κοινωνίες σε αντιδράσεις και συγκρούσεις.
Κοινός παρονομαστής, της ΔΕΗ και των εταιρειών ΛΑΡΚΟ και ΜΕΤΕ, είναι η συμπεριφορά τους απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Περιφρονούν και απαξιώνουν τη θέληση της τοπικής κοινωνίας. Αδιαφορούν για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Και το χειρότερο αδιαφορούν για τους υπαρκτούς φόβους των κατοίκων, όπως είναι η διάσπαση του κοινωνικού ιστού των κοινωνιών, η καταστροφή των οικισμών και η απώλεια των περιουσιών.
Πολύ βαρύ, λοιπόν, το τίμημα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και των ιδιωτικών εταιρειών (ΛΑΡΚΟ, ΜΕΤΕ) που καλείται να πληρώσει η περιοχή μας. Στον αντίποδα πολύ μικρή, και μελλοντικά πολύ μικρότερη, θα είναι η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της περιοχής και την απασχόληση. Γιαυτό και οι αντιδράσεις τις τοπικής κοινωνίας θα συνεχίζονται και οι συγκρούσεις θα αυξάνονται.
Είναι καιρός, πλέον, να επαναπροσδιορίσουμε το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής.
Περισσότερα εδώ ... »

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

ΟΡΥΧΕΙΟ: Ποιός θα μας προστατέψει από τους προστάτες;

Την ώρα που το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφασίζει να επανέλθει η συζήτηση, για την άρση της Οριστικής Παραχώρησης Ν.63 και για την επέκταση του ορυχείου "Προσηλίου", στο Νομαρχιακό Συμβούλιο μέσα στις επόμενες δεκαπέντε μέρες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίζει να εγκρίνει εκ μέρους του την Κ.Υ.Α. για την Μ.Π.Ε. της επέκτασης του ορυχείου.
Ο αρμόδιος υφυπουργός για την Αγροτική Ανάπτυξη(;) αποφασίζει να αφαιρέσει ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας της ορεινής περιοχής Σερβίων και να ανοίξει το δρόμο για την καταστροφή ολόκληρης της γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης της περιοχής!
Και αυτό να το ανακοινώνει με διθυράμβους στις τοπικές εφημερίδες και τα κανάλια!
Δεν έχει ακούσει τίποτε για τις αντιδράσεις των άμεσα πληττομένων κατοίκων της περιοχής; Τώρα καταλάβαμε γιατί δεν δέχτηκε ακόμα την Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων!
Τι έχει να πει για την καταστροφή γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες είναι (;) αρμόδιος να υπερασπίσει και να αναπτύξει;
Τι έχει να πει για τους κατοίκους που χάνουν τις περιουσίες τους;
Τι έχει να πει για τον κίνδυνο να καταστραφούν τρία χωριά;
Τί έχει να πει για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος της περιοχής;
Όλα θυσία στο βωμό μιας στρεβλής ανάπτυξης; Όλα στο βωμό του κέρδους μιας ιδιωτικής επιχείρησης;
Πάντος κανέναν δεν πείθουν τα επιχειρήματα που επικαλείται:
«Με την απόφαση αυτή θα ξενικήσουν οι εργασίες ενός πολύ σημαντικού, για το Νομό μας, έργου το οποίο θα κρατήσει επιπλέον απασχολημένους τους 200 εργαζομένους της εταιρείας ΜΕΤΕ ΑΕ.
Η σωστή εκμετάλλευση του λιγνίτη, ενισχύει τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και την αναπτυξιακή προοπτική σε όλους τους κλάδους της ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για μία οικονομική λύση τόσο για τους παραγωγούς ενέργειας και την εθνική οικονομία όσο και για τον ίδιο τον καταναλωτή.»

Εμάς μας μένουν οι απορίες:
Γιατί λέει ψέματα; Τους 65 εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν, με ποιες αλχημείες τους βγάζει 200!
Με γενικόλογα για τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια, την αναπτυξιακή προοπτική, την οικονομική λύση και την εθνική οικονομία θα πειστεί κανείς για την αναγκαιότητα της επέκτασης;
Πρέπει να ξέρει ότι και κάτω από το σπίτι του υπάρχει λιγνίτης. Να καλέσει τη Μ.Ε.Τ.Ε. να τον αξιοποιήσει και μετά να έρθει να αξιοποιήσει και το λιγνίτη κάτω από τα δικά μας σπίτια.
Να του θυμίσουμε και κάτι τελευταίο. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι. Καθήκον του είναι να προστατέψει και το τελευταίο στρέμα του κάθε αγρότη.
Περισσότερα εδώ ... »

Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μετά από τρεις ώρες (9-12 τα μεσάνυχτα) συζήτηση την οποία παρακολούθησαν και αρκετοί κάτοικοι των χωριών Τριγωνικού, Προσηλίου και Πολυρράχου το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε ομόφωνα:
«Να συζητηθεί το θέμα της άρσης της Οριστικής Παραχώρησης Ν. 63 και της μη επέκτασης του Ορυχείου σε ειδική σύσκεψη. Τη σύσκεψη θα συγκαλέσει η Νομαρχία Κοζάνης και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ο Δήμος Σερβίων, οι Πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων Τριγωνικού και Πολυρράχου, εκπρόσωπος του ΣΑΚ (Κοινωνία Δικαιώματος Προσηλίου) και η Επιτροπή Αγώνα.
Στο διάστημα αυτό οι νομικοί σύμβουλοι της Νομαρχίας θα διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες άρσης της Οριστικής Παραχώρησης.
Το θέμα της επέκτασης ή μη θα ξανασυζητηθεί αν και όταν εγκριθεί η Μ.Π.Ε. από το ΥΠΕΧΩΔΕ και έρθει στη Νομαρχία η εγκεκριμένη μελέτη.»


Πριν την έναρξη της συζήτησης μοιράστηκε, από την Επιτροπή Αγώνα, σε όλους τους Νομαρχιακούς Συμβούλους επιστολή των κατοίκων της περιοχής στην οποία αναφέρονται οι λόγοι αρνούνται την επέκταση του ορυχείου και να βρίσκονται όμηροι της Οριστικής Παραχώρησης
Η συζήτηση του θέματος ξεκίνησε με την ανάγνωση της ερώτησης που κατέθεσε ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Γιάννης Μητσιάκος. Ακολούθησε τοποθέτηση του Νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργου Δακή. Δόθηκε ο λόγος στον εκπρόσωπο της Επιτροπής Αγώνα Βασίλη Παπαθανασίου και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι.
Το κλίμα μέσα στην αίθουσα ήταν αρκετά φορτισμένο κατά διαστήματα καθώς οι κάτοικοι αντιδρούσαν ανάλογα με τις τοποθετήσεις των Νομαρχιακών Συμβούλων.
Η απόφαση δεν ικανοποίησε τους κατοίκους και την Επιτροπή Αγώνα, γιατί θεωρήθηκε ότι πάλι το θέμα παραπέμπεται στις καλένδες.
Αρκετά ήταν τα σχόλια για τη μη εκπροσώπηση του Δήμου στη συνεδρίαση.
Σύντομα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αγώνα για να εκτιμήσει το αποτέλεσμα από τη συνεδρίαση, αλλά και να καθορίσει τη στάση της εν αναμονή της σύσκεψης.
Περισσότερα εδώ ... »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Εμείς οι κάτοικοι των οικισμών Τριγωνικού, Πολυρράχου και Προσηλίου, με την επιστολή αυτή καλούμε όλα τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, να μας συμπαρασταθούν στον δίκαιο αγώνα μας για την άρση της Οριστικής Παραχώρησης Ν. 63 και το σταμάτημα της επέκτασης του ορυχείου «Προσηλίου».
Θεωρούμε ότι καθήκον όλων των αιρετών είναι να προσεγγίσουν το θέμα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καθήκον όλων των εκλεγμένων με την ψήφο μας Νομαρχιακών Συμβούλων, είναι η προάσπιση του συμφέροντος της τοπικής κοινωνίας, το οποίο δεν είναι άλλο από την άρση της οριστικής παραχώρησης και το σταμάτημα της επέκταση του ορυχείου «Προσηλίου».
Η έκταση της Οριστικής Παραχώρησης Ν. 63 περιλαμβάνει τα 8/10 της καλλιεργήσιμης έκτασης των τριών οικισμών. Από την έκταση αυτή ζουν και συντηρούνται οι 800 κάτοικοι της περιοχής.
Η τοπική κοινωνία και η ανάγκη της για βιώσιμη ανάπτυξη, δεν έχει κανένα όφελος από εξορυκτικές δραστηριότητες οι οποίες χρειάζονται τις περιουσίες μας, τα σπίτια μας και τους οικισμούς μας για να υλοποιηθούν.
Οι κάτοικοι της περιοχής με επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία ζήτησαν την άρση της Οριστικής Παραχώρησης και το σταμάτημα της επέκτασης του ορυχείου. Δυστυχώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κακώς νοούμενο «Εθνικό Συμφέρον». Εμείς όμως αδυνατούμε να κατανοήσουμε πως το νοούμενο ως «εθνικό συμφέρον», ενώ βρίσκεται σε σύγκρουση με το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή με το δημόσιο συμφέρον, επικρατεί.
Στις 29 Μαρτίου 2009 οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να βγουν στο δρόμο διεκδικώντας το αυτονόητο. Να είναι ιδιοκτήτες των περιουσιών τους και να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να παραμείνουν στον τόπο τους. Δεν ξέρουμε πόσο σοβαρά πήραν οι τοπικοί θεσμικοί φορείς αυτή τους τη διαμαρτυρία. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις περιουσίες μας, τα σπίτια και τους οικισμούς μας, το δικαίωμα να παραμείνουμε στον τόπο μας. Τα συνταγματικά μας δικαιώματα της ιδιοκτησίας γης, κατοικίας και προστασίας της υγείας, που είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου στην εποχή της αστικής δημοκρατίας που ζούμε, τα θεωρούμε αυτονόητα και αδιαπραγμάτευτα.
Οι λόγοι που αρνούμαστε την επέκταση του ορυχείου και να βρισκόμαστε όμηροι της Οριστικής Παραχώρησης είναι οι παρακάτω:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Από τα 11.161 στρέμματα της καλλιεργήσιμης έκτασης των τριών οικισμών τα 8.928 βρίσκονται εντός της Οριστικής Παραχώρησης. Η εκμετάλλευση αυτής της έκτασης με εξορυκτικές δραστηριότητες σημαίνει και την αφαίρεσή της από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό οδηγεί τους κατοίκους στο οριστικό χάσιμο των περιουσιών τους και την οικονομική τους καταστροφή.
Η μετατροπή της περιοχής σε λιγνιτωρυχείο σημαίνει, μεταξύ των άλλων, απώλειες θέσεων εργασίας αγροτών και κτηνοτρόφων και μηδενισμό της παραγωγής των συναφών αγαθών, τα οποία ως γνωστόν είναι άριστης ποιότητας, περιζήτητα και σε ανεπάρκεια. Οι απώλειες αυτές είναι ανυπολόγιστες όχι μόνο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά και σε ιστορική εμπειρία που συσσωρεύτηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή.
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι περιβαλλοντικές καταστροφές, στις περιοχές όπου γίνονται εξορυκτικές δραστηριότητες, είναι τόσο μεγάλες που τομείς όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία πρακτικά εξαφανίζονται και οι κάτοικοι στερούνται ακόμα και τα βασικά για την επιβίωσή τους.

2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ο χώρος επέκτασης του ορυχείου είναι κατά 80% ιδιόκτητος. Κανείς από τους κατοίκους δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει την περιουσία του για εξορυκτικές δραστηριότητες. Ανεξάρτητα αν οι νόμοι και τα δικαστήρια επιβάλλουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση για εξορυκτικές δραστηριότητες, εμείς δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε το συνταγματικό μας δικαίωμα στην ιδιοκτησία μας, με κάθε μέσο.
Η Οριστική Παραχώρηση περιλαμβάνει στα όριά της τον οικισμό του Τριγωνικού. Ως εκ τούτου κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή και ο ίδιος ο οικισμός. Κανείς από τους κατοίκους δεν είναι διατεθειμένος να απεμπολήσει το δικαίωμα να έχει κατοικία στον τόπο του.

3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η πραγματοποίηση της εξορυκτικής δραστηριότητας τόσο κοντά στα χωριά μας, με βάση την ως τώρα εμπειρία μας, αλλά και από την εμπειρία ολόκληρου του νομού, έχει δημιουργήσει ένα νοσογόνο περιβάλλον λόγω ηχορύπανσης και σκόνης που προκαλεί η συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Το δικαίωμά μας να ζούμε σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον παραβιάζεται. Η προστασία της υγείας των κατοίκων είναι συνταγματική επιταγή και ένα από τα πρώτιστα καθήκοντά της.

4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μόνο αν αντί του ορυχείου, η περιοχή αξιοποιήσει τα προγράμματα Πίνδος, αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου και άλλα που τρέχουν, μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής μας.
Το στόχο «να έχει η περιοχή μας μέλλον», οφείλουν να έχουν οι τοπικοί φορείς της αυτοδιοίκησης. Εδώ βρίσκεται η ευθύνη τους.
Ζητούμε να δημιουργήσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, μέσα στο οποίο οι κάτοικοι να νιώθουν ότι εντάσσονται.
Να δημιουργήσουν ένα τέτοιο παραγωγικό περιβάλλον, που θα αυξήσει τα έσοδα των κατοίκων και την απασχόληση στην περιοχή μας.
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα συγκρατήσει τον υπάρχοντα πληθυσμό και πιθανόν να προσελκύσει και άλλους να επιστρέψουν στην περιοχή.
Πιστεύουμε ότι η επέκταση του ορυχείου και η δέσμευση της περιοχής στην Οριστική Παραχώρηση θα σημάνει και το τέλος της.
Ελπίζουμε η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που θα ασχοληθεί με το θέμα, να λάβει υπόψη της τη θέληση των κατοίκων, το συμφέρον της περιοχής και να σταθεί αλληλέγγυος στα συνταγματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, κατοικίας και προστασίας της υγείας των κατοίκων.


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Περισσότερα εδώ ... »

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009

Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Δευτέρας το θέμα του ορυχείου

Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Δευτέρας, 22 Ιουνίου 2009 και ώρα 8:00 μ.μ. θα συζητηθεί, μετά από ερώτηση του Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Μητσιάκου – Ν.Α.Σ. το θέμα της άρσης της Οριστικής Παραχώρησης Ν. 63 (ορυχείο Προσηλίου).
Υπενθυμίζουμε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, όπως και ο Δήμος Σερβίων, είχε υποσχεθεί σε συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα να διερευνήσει όλες εκείνες τις δυνατότητες για την έναρξη της διαδικασίας άρσης της Οριστικής Παραχώρησης, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να προβεί σε καμιά ενέργεια.
Καλούμε τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου να συμπαραταχθούν και να αποφασίσουν λαμβάνοντας υπόψη τη θέληση των κατοίκων και να δεσμευτούν ότιθα προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της Οριστικής Παραχώρησης.
Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να καταπατηθούν οι περιουσίες τους, δεν θα ανεχτούν την περιβαλλοντική καταστροφή του τόπου τους, δεν θα αφήσουν να απειληθεί ο χαρακτήρας της περιοχής τους, δεν θα δεχτούν τον απειλούμενο ξεριζωμό τους.
Λένε ΟΧΙ σε όσους αποφάσισαν να θυσιαστεί η περιοχή τους στο βωμό του κέρδους μιας επιχείρησης.
Να τονίσουμε ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν ενημέρωσε την Επιτροπή Αγώνα ότι το θέμα θα συζητηθεί στην παραπάνω συνεδρίαση.
Kαλούμε τους κάτοικους των χωριών Τριγωνικού, Πολυρράχου και Προσηλίου να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Περισσότερα εδώ ... »

Σάββατο 13 Ιουνίου 2009

Οι ιθαγενείς του Περού μας δείχνουν το δρόμο για τη νίκη.

Νίκη μετά από έντονες διαδηλώσεις
Οι ιθαγενείς του Περού έδωσαν τον αγώνα για να μείνουν στη γη τους.
Στο Περού η κυβέρνηση του Πρόεδρου της χώρας Γκαρσία και του κόμματος της αντιπολίτευσης APRA, το οποίο συμμάχησε μαζί του, παραχώρησαν το δικαιώμα εξόρυξης πετρελαίου στον πετρελαϊκό κολοσσό Petrobras.
Οι κοινότητες των ιθαγενών Kichwas και Secoya του Περού οι οποίες πλήττονταν άμεσα από τη λειτουργία της εταιρίας στην περιοχή τους αντέδρασαν. Δημιούργησαν ένα κοινό μέτωπο εναντίον της Petrobras και της κυβέρνησης και άρχισαν τις κινητοποιήσεις.
Μετά από δύο μήνες κινητοποιήσεων που κατέληξαν σε σκληρές και πολύνεκρες συγκρούσεις την περασμένη εβδομάδα, οι ιθαγενείς στο Περού σημείωσαν μια μικρή νίκη: το Κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Λίμα ανέστειλε επ' αόριστον την εφαρμογή των αμφιλεγόμενων νόμων, οι οποία προκάλεσαν τις διαδηλώσεις τους.
Η αναστολή ισχύος των νόμων - τουλάχιστον θεωρητικά - επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων με τους Ιθαγενείς, οι οποίοι κάνουν λόγο για καταπάτηση της πατρογονικής τους γης, για ξεριζωμό τους, για κίνδυνο εκτεταμένης περιβαλλοντικής καταστροφής και για απειλή για τον τρόπο ζωής τους.
Ακόμη, διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η άποψή τους στην διαδικασία κατάρτισης των νόμων.
Οι ιθαγενείς, θεωρούν ότι «θυσιάζονται» στο βωμό του κέρδους ξένων επιχειρήσεων.
Οι ιθαγενείς του Περού μας δείχνουν το δρόμο.
Μήπως στη δικιά μας περίπτωση (ορυχείο Προσηλίου) δεν καταπατείται η πατρογονική μας γη, δεν απειλούμαστε με ξεριζωμό, δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο εκτεταμένης περιβαλλοντικής καταστροφής, δεν απειλείται το μέλλον και ο χαρακτήρας της περιοχής μας; Μήπως δεν θυσιάζεται η περιοχή μας στο βωμό του κέρδους μιας επιχείρησης; Μήπως εδώ ζητήθηκε η άποψή μας στην παραχώρηση της έκτασης και στην εκμετάλλευσή της από ιδιωτικές εταιρίες;
Ασφαλώς ΟΧΙ. Γιαυτό το μόνο που μας μένει είναι κοινός αγώνας μέχρι την οριστική μας δικαίωση. Οι ιθαγενείς του Περού μας έδειξαν το δρόμο της νίκης.
Διαβάστε παρακάτω το άρθρο από το City Press του Κώστα Μαυραγάνη

Σε μια εντυπωσιακή κίνηση αντίδρασης ενάντια στα συμφέροντα τα οποία επιβουλεύονται τη γη τους, εκπρόσωποι από εκατό κοινότητες ιθαγενών του Περού παρουσίασαν ένα κοινό μέτωπο εναντίον του βραζιλιάνικου πετρελαϊκού κολοσσού Petrobras: η εν λόγω εταιρεία ύστερα από συμφωνία με την κυβέρνηση της χώρας απέκτησε τα δικαιώματα εξόρυξης πετρελαίου για όλο σχεδόν το βόρειο Περού.
Ωστόσο, κανείς δε φαίνεται να ρώτησε τους ινδιάνους των φυλών Kichwas και Secoya, οι οποίοι και κατοικούν στην εν λόγω περιοχή. Χάρη σε μια πρωτοβουλία των οργανισμών OISPE και AIDESEP, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα που έχουν να κάνουν με ιθαγενείς, οι φυλές του βορείου Περού παρουσίασαν ένα κοινό μέτωπο ενάντια σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «παράνομη εκμετάλλευση» της γης τους. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση του προέδρου Γκαρσία είναι κατά παράβαση του άρθρου 169 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, καθώς και της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ιθαγενών των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία κατακυρώνουν το δικαίωμα των ιθαγενών φυλών στην αυτοδιάθεση και την ειρηνική διαβίωση στις περιοχές τους.
Αξίζει να ειπωθεί πως στο προσεχές μέλλον αναμένεται και νέα παρεμφερής διαμάχη στο Περού, πάλι με πρωταγωνιστές την Petrobras και τους ιθαγενείς: η εταιρεία έχει αποκτήσει και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας, όπου και διαβιώνουν κάποιες φυλές οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με το σύγχρονο πολιτισμό.

Περισσότερα εδώ ... »

Τρίτη 9 Ιουνίου 2009

Τα αποτελέσματα των Ευροεκλογών στο Τριγωνικό

Ωρα: Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
7/6 21:42 544 327 /60.11 % 323 2 / 0.61 % 2 / 0.61 %

Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι
ΠΑ.ΣΟ.Κ 57.89 % 187
Νέα Δημοκρατία 13.93 % 45
Κ.Κ.Ε. 10.53 % 34
ΣΥ.ΡΙΖ.Α 6.19 % 20
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2.17 % 7
ΛΑ.Ο.Σ 1.86 % 6
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 1.86 % 6
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ 1.55 % 5
Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο 1.24 % 4
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) 0.93 % 3
Δράση 0.31 % 1
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0.31 % 1
Ενωση Κεντρώων 0.31 % 1
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 0.31 % 1
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0.31 % 1
Οικολόγοι Ελλάδας 0.31 % 1
Α.Σ.Κ.Ε.
Κόμμα Φιλελευθέρων
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές)
φιλελεύθερη συμμαχία
Κοινωνία
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο
Ελληνική Ενότητα
Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας
Λ.ε.υ.κ.ό
Πατριωτικό Ανθρωπιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΝΑ.Κ)
Κόμμα Νέων
Περισσότερα εδώ ... »

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009

6 στους 10 Έλληνες θεωρούν τα πολιτικά κόμματα τον πιο διεφθαρμένο θεσμό στην Ελλάδα.

Από την Ελευθεροτυπία 4-6-09, Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

Σπάει κάθε ρεκόρ η διαφθορά στην Ελλάδα, πλήττοντας την καρδιά του πολιτικού συστήματος. Περίπου έξι στους δέκα ερωτηθέντες (58%), στο πρόσφατο Βαρόμετρο της Διεθνούς Διαφάνειας, θεωρούν ως πιο διεφθαρμένο θεσμό στη χώρα μας τα πολιτικά κόμματα, με τους δημόσιους αξιωματούχους και υπαλλήλους να ακολουθούν με το 16% των προτιμήσεων!

Τα ΜΜΕ συγκεντρώνουν το 10%, η Βουλή το 7% των απαντήσεων, η Δικαιοσύνη το 5% και ο ιδιωτικός τομέας έρχεται τελευταίος με 4% να τον κατονομάζουν ως τον πιο διεφθαρμένο.
Το πολύ υψηλό ποσοστό (58%) που καταγράφει η διαφθορά των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα είναι από τα μεγαλύτερα στο κόσμο. Μας περνά μόνο η Νιγηρία, όπου επίσης το 63% των ερωτώμενων κατονομάζει ως πιο διεφθαρμένα τα πολιτικά κόμματα, ενώ στην Ευρώπη μας ακολουθεί από κοντά η Ιταλία με ποσοστό 44% των ερωτηθέντων. Δεν είναι τυχαίο ίσως ότι σε Ελλάδα και Νιγηρία έκανε θραύση το σκάνδαλο Siemens, ενώ στη γείτονα είναι ορατές ακόμη οι αναταράξεις του πολιτικού συστήματος με την επιχείρηση «Καθαρά χέρια».
Αλλες χώρες όπου τα πολιτικά κόμματα κατακτούν την πρωτιά της διαφθοράς είναι η Αργεντινή, η Αυστρία, η Βολιβία, η Χιλή, η Φινλανδία, η Κολομβία, η Σερβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βενεζουέλα.
Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται ανάλογα στο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς στην Ελλάδα. Οι ερωτηθέντες κατατάσσουν στην πρώτη θέση τα πολιτικά κόμματα με δείκτη 4,4 (με όριο ακραίας διαφθοράς το 5). Αλλά και στο σύνολο της Ε.Ε. τα πολιτικά κόμματα καταλαμβάνουν τον υψηλότερο δείκτη διαφθοράς (3,7).
Τη δεύτερη θέση στη χώρα μας καταλαμβάνουν τα ΜΜΕ (3,8) και ακολουθούν η δημόσια διοίκηση και το Κοινοβούλιο με 3,7, αρκετά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η κατάταξη του ιδιωτικού τομέα στην τελευταία θέση (3,4) δεν ακολουθεί ωστόσο τη γενική τάση, που θέλει περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες να αντιλαμβάνονται σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τα τελευταία 5 χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση διαφθοράς 8% στον τομέα αυτόν, σε σχέση με το αντίστοιχο βαρόμετρο πριν από 5 χρόνια. Η άποψη των περισσότερων είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας χρησιμοποιεί τη δωροδοκία για να επηρεάζει τη δημόσια πολιτική, τους νόμους και τους κανονισμούς προς όφελός του.
Το αρνητικό κλίμα επιβαρύνει και η πολύ κακή άποψη που έχουν οι ερωτηθέντες για τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Μόνο ένας στους τρεις ερωτηθέντες (ποσοστό 31%) θεωρεί αποτελεσματικές τις προσπάθεις των κυβερνήσεών τους. Ειδικά για την Ελλάδα αναφέρεται ότι ανήκει στις χώρες (μαζί με Μαλαισία, Παναμά, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Βενεζουέλα) όπου η άποψη των ερωτηθέντων για την αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεών τους φαίνεται να μειώνεται.
Είναι εντυπωσιακό πως πάνω από το 10% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι πλήρωσαν κάποιο «δώρο» τον τελευταίο χρόνο. Από αυτούς, οι τέσσερις στους δέκα έδωσαν συνολικά για δωροδοκία ποσόν που αγγίζει το 10% του ετήσιου εισοδήματός τους!
Ειδικότερα τα ποσοστά της μικροδιαφθοράς αναλύονται ως εξής: Ενας στους πέντε πολίτες που είχαν επαφή με την αστυνομία τον τελευταίο χρόνο ανέφεραν ότι δωροδόκησαν αστυνομικούς! Τα ποσοστά αφορούν το σύνολο της έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενα άλλο σημαντικό ποσοστό, το 16%, είπαν ότι δωροδόκησαν δικαστές και ένα άλλο, 15%, ότι έδωσαν δώρο για παροχή υπηρεσιών γης!
Στη λίστα των δωροδοκιών μικρής κλίμακας ακολουθούν η δημόσια διοίκηση και οι υπηρεσίες αδειών παραμονής (13%), το εκπαιδευτικό σύστημα με 9%, οι ιατρικές υπηρεσίες (9%) και η εφορία (7%).
Η έρευνα του Βαρόμετρου έγινε μεταξύ 73.000 συμμετασχόντων σε 69 χώρες και περιοχές όλης της Γης. «Το πρόβλημα της διαφθοράς εξακολουθεί να αποτελεί παγκοσμίως το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα της δημοκρατίας.
Η ευθύνη του πολιτικού κόσμου είναι μεγάλη και όσο η εικόνα που παρουσιάζουν οι πολιτικές δυνάμεις δεν αντιστρέφεται, η λύση απομακρύνεται», επισημαίνει ο Κ. Μπακούρης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς».
Περισσότερα εδώ ... »