Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ: ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θεωρούμε ότι βασικός στόχος και ευθύνη της δημοτικής αρχής είναι «να έχει η περιοχή μας μέλλον».
Γιαυτό οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, μέσα στο οποίο οι κάτοικοι να νιώθουν ότι εντάσσονται.
Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο παραγωγικό περιβάλλον, που θα αυξήσει τα έσοδα των κατοίκων και την απασχόληση στην περιοχή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός τέτοιου παραγωγικού περιβάλλοντος θεωρούμε ότι είναι η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου για τη χρήση και την αξιοποίηση της λίμνης, το σταμάτημα της επέκτασης και της λειτουργίας του ορυχείου της ΜΕΤΕ ΑΕ στο Προσήλιο και η ύπαρξη ρυθμιστικού σχεδίου χρήσεων γης.
Η επίλυση αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα συγκρατήσει τον υπάρχοντα πληθυσμό και πιθανόν να προσελκύσει και άλλους να επιστρέψουν στην περιοχή.
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
Λείπει το θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση της λίμνης. Δεν είναι ξεκάθαρο ούτε ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται, ούτε ποιος είναι υπεύθυνος να αδειοδοτεί τις δραστηριότητες. Αρμόδια για άδειες πλόων και αλιείας είναι η διεύθυνση χωροφυλακής Κοζάνης, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις άδειες τουριστικής εκμετάλλευσης.
Μελλοντικά η λίμνη μπορεί να περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Καθήκον της δημοτικής αρχής είναι η διεκδίκηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί της λίμνης. Διαφορετικά η όποια δυνατότητα αξιοποίησής της θα είναι αδύνατη.
Η δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της λίμνης στον οποίο να συμμετέχουν όλοι οι παραλίμνιοι δήμοι και ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία των αναγκαίων λειτουργικών υποδομών όπως λιμεναρχείο, επίβλεψη ρύπανσης, χορήγηση αδειών, έγκριση επενδυτικών προγραμμάτων κλπ είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει η λίμνη αναπτυξιακά.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
Η λίμνη Πολυφύτου συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας, στην άρδευση αγροτικών εκτάσεων, στην ύδρευση της Θεσσαλονίκης. Η αδυναμία των φορέων (κράτος, ΔΕΗ) να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν οργανωμένες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι τεχνικές λίμνες προς όφελος της οικονομίας της τοπικής κοινωνίας, οδήγησε στην μερική (Νεράιδα, ΝΟΚ) και στην ευκαιριακή (ποδηλατικός γύρος, κολυμβητικός διάπλους) εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων.
Η λίμνη είναι σήμερα όπως όταν σχεδόν δημιουργήθηκε.
Για να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την περιοχή η αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου πρέπει να ενταχθεί μαζί με τα άλλα αξιοθέατα (ορεινά χωριά, αρχαιολογικούς χώρους, λίμνη Ιλαρίωνα) σε έναν ενιαίο σχεδιασμό.
Για την αξιοποίηση είναι απαραίτητο να γίνουν δύο βασικές εργασίες υποδομής.
α) Η μεταβαλλόμενη στάθμη της λίμνης δημιουργεί ένα φυσικό περιβάλλον με μικρό φυσιολατρικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα αντιαισθητικό. Γιαυτό πρέπει να γίνει οριοθέτηση και σταθεροποίηση του ορίου απαλλοτρίωσης (πλημμύρας) με σαφή και οριστικό τρόπο. Η οριοθέτηση και σταθεροποίηση του ορίου πρέπει να είναι υποχρεωτική από τη ΔΕΗ.
β) Εξωραϊσμός περιβάλλοντος και η δημιουργία περιμετρικά της λίμνης ενός αισθητικού δρόμου περιπάτου με σημεία θέας και ξεκούρασης, πινακίδες με πληροφορίες για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, στοιχειώδη φωτισμό, δενδροφυτεύσεις κλπ θα συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας μορφής ήπιου τουρισμού.
Ο δρόμος αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ποδηλατόδρομος, δρόμος ιππασίας, δρόμος περιπάτου.
Η προσπέλαση στον περιπατητικό δρόμο από τα παραλίμνια τοπικά διαμερίσματα μπορεί να γίνει με καθέτους σε κομβικά σημεία όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, λιμανάκια και προβλήτες επιβίβασης.
2. ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ
Στην περιοχή του δήμου μας λειτουργούν δύο ορυχεία, της ΛΑΡΚΟ στην παλιά Λαβανίτσα και της ΜΕΤΕ στο Προσήλιο.
ΟΡΥΧΕΙΟ ΛΑΡΚΟ
Το ορυχείο της ΛΑΡΚΟ, που είναι κρατική εταιρεία, λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια. Η Λαβανίτσα με έξοδα του κράτους έχει μεταφερθεί και αποτελεί ήδη οικισμό στην έδρα του δήμου στα Σέρβια. Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του είναι μόνο περιβαλλοντικές. Σύντομα το κοίτασμα θα εξαντληθεί λόγω της χρόνιας εκμετάλλευσης.
ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ (ΜΕΤΕ ΑΕ)
Το ορυχείο της ΜΕΤΕ είναι σχετικά ένα νέο ορυχείο με προβλεπόμενη έκταση εκμετάλλευσης τα 10.000 στρέμματα. Από τη λειτουργία του επηρεάζονται άμεσα τα χωριά Προσήλιο, Τριγωνικό και Πολύραχο.
Οι λόγοι που αρνούμαστε την επέκταση και λειτουργία του ορυχείου είναι οι παρακάτω:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Από τα 11.161 στρέμματα της καλλιεργήσιμης έκτασης των τριών οικισμών τα 8.928 βρίσκονται εντός της Οριστικής Παραχώρησης. Η εκμετάλλευση αυτής της έκτασης με εξορυκτικές δραστηριότητες σημαίνει και την αφαίρεσή της από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό οδηγεί τους κατοίκους στο οριστικό χάσιμο των περιουσιών τους και την οικονομική τους καταστροφή.
Η μετατροπή της περιοχής σε λιγνιτωρυχείο σημαίνει, μεταξύ των άλλων, απώλειες θέσεων εργασίας αγροτών και κτηνοτρόφων και μηδενισμό της παραγωγής των συναφών αγαθών, τα οποία ως γνωστόν είναι άριστης ποιότητας, περιζήτητα και σε ανεπάρκεια. Οι απώλειες αυτές είναι ανυπολόγιστες όχι μόνο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά και σε ιστορική εμπειρία που συσσωρεύτηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή.
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι περιβαλλοντικές καταστροφές, στις περιοχές όπου γίνονται εξορυκτικές δραστηριότητες, είναι τόσο μεγάλες που τομείς όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία πρακτικά εξαφανίζονται και οι κάτοικοι στερούνται ακόμα και τα βασικά για την επιβίωσή τους.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ο χώρος επέκτασης του ορυχείου είναι κατά 80% ιδιόκτητος. Κανείς από τους κατοίκους δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει την περιουσία του για εξορυκτικές δραστηριότητες. Ανεξάρτητα αν οι νόμοι και τα δικαστήρια επιβάλλουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση για εξορυκτικές δραστηριότητες, εμείς οφείλουμε υπερασπιστούμε το συνταγματικό δικαίωμα των κατοίκων στην ιδιοκτησία.
Η Οριστική Παραχώρηση περιλαμβάνει στα όριά της τον οικισμό του Τριγωνικού. Ως εκ τούτου κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή και ο ίδιος ο οικισμός. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των κατοίκων να έχουν κατοικία στον τόπο τους.
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η πραγματοποίηση της εξορυκτικής δραστηριότητας τόσο κοντά στα χωριά μας, με βάση την ως τώρα εμπειρία μας, αλλά και από την εμπειρία ολόκληρου του νομού, έχει δημιουργήσει ένα νοσογόνο περιβάλλον λόγω ηχορύπανσης και σκόνης που προκαλεί η συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Το δικαίωμά μας να ζουν οι κάτοικοι σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον παραβιάζεται. Η προστασία της υγείας των κατοίκων είναι συνταγματική επιταγή και θα είναι ένα από τα πρώτιστα καθήκοντά της δημοτικής αρχής.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μόνο αν αντί του ορυχείου, η περιοχή αξιοποιήσει τα προγράμματα Πίνδος, αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου και άλλα που τρέχουν, μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής.
Πιστεύουμε ότι η επέκταση του ορυχείου και η δέσμευση της περιοχής στην Οριστική Παραχώρηση θα σημάνει και το τέλος της.
Γιαυτό δεσμευόμαστε να προβούμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες για να σταματήσει η λειτουργία του ορυχείου στην περιοχή.

3. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Σε καμία κοινότητα αλλά ούτε στις έδρες των σημερινών δήμων δεν υπάρχει Ρυθμιστικό Σχέδιο Χρήσεων Γης. Η έλλειψη ενός τέτοιου σχεδίου δεν βοηθά στην προσέλκυση επενδύσεων και έχει οδηγήσει στην άναρχη και χωρίς πρόγραμμα ανάπτυξη δραστηριοτήτων.
Είναι απαραίτητος ο ορισμός χρήσεων γης σε όλη την έκταση του δήμου και ενός σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής, μέσα στο οποίο οι κάτοικοι να νιώθουν ότι εντάσσονται, για να διαμορφώσουμε βιώσιμη ανάπτυξη.
Είναι χρήσιμο να οριοθετηθούν:
Βιομηχανικές ζώνες κατά μήκος του εθνικού δρόμου Σέρβια – Κοζάνη, Σέρβια – Λάρισα, Ρύμνιο – Τριγωνικό.
Στη διασταύρωση Βελβεντού, στον κόμβο Τριγωνικού, στη διασταύρωση Λιβαδερού, στη διασταύρωση κάθετου άξονα Ρίμνιο Τριγωνικού με το δρόμο για Τρανόβαλτο σε ζώνες εμπορικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.
Οριοθέτηση περιοχών κτηνοτροφικής δραστηριότητας στους ορεινούς οικισμούς και προγραμματισμός μετεγκατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων.
Οριοθέτηση αγροτοτουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στον περιλίμνιο δρόμο, γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους και τους χώρους ιδιαίτερου κάλους (νοχτάρια, μποχάρια, άγιος Χριστόφορος, λίμνη Ιλαρίωνα).
(Θα ακολουθήσουν και οι άλλες προγραμματικές θέσεις της κίνησης για την άρδευση του βόρειου τομέα της λίμνης, αξιοποίηση ορεινών όγκων, αξιοποίηση λίμνης Ιλαρίωνα, Μάρμαρα, Γεωργία, κτηνοτροφία)
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Περισσότερα εδώ ... »

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ: Η ΕΞΥΠΝΗ ΨΗΦΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου είναι η ευκαιρία που δίνεται σε όποιον θέλει να αντιδράσει απέναντι σε όσα καθημερινά τον ενοχλουν σε όσους θέλουν να στείλουν μήνυμα στην κεντρική εξουσία, στα κόμματα, στους μηχανισμούς.
Ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι η συμμετοχή και όχι η αποχή. Είναι η έξυπνη ψήφος διαμαρτυρίας.
Η αποχή βολεύει τους κομματικούς μηχανισμούς να εκλέξουν
Οι κομματικοί μηχανισμοί είναι πανίσχυροι και θα δουλέψουν. Μήνες τώρα οι τοπικοί άρχοντες κλείνουν συμφωνίες για να συμφωνήσουν ποιοι θα στηρίξουν ποιούς.
Αιχμάλωτοι και κουτοί ψηφοφόροι πάντα θα υπάρχουν όπως και τεράστια συμφέροντα.
Μην σας εξαπατούν οι δήθεν "ανεξάρτητοι" υποψήφιοι. Εκμεταλλευτείτε το γεγονός οτι οι τοπικές κοινωνίες είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιός είναι ποίος. Αν δεν ξέρετε ρωτήστε.
Μπορείς να αντιδράσεις
Ο Καλλικράτης απαιτεί μεγάλο εκλεκτικό σώμα και αυτό ακριβώς πρέπει να εκμεταλλευτούν όσοι θέλουν να αντιδράσουν. Ιδιαίτερα στις μικρές τοπικές κοινωνίες αν ρωτήσει κανείς μπορεί εύκολα να κάνεις ένα μικρό γκάλοπ μαθαίνοντας ποιός υποψήφιος έχει την μεγαλύτερη κομματική στήριξη και σχεδόν σίγουρη την εκλογική νίκη .
Εκεί ακριβώς κάνεις τη "ζημιά". Ψηφίζοντας κάποιον που αποκλείεται να βγεί έτσι κι αλλιώς , δηλαδή το τρίτο ή τέταρτο επικρατέστερο σχήμα.
Στη δημοκρατία εκτός απο το συμφωνώ υπάρχει και το διαφωνώ.
Ψηφίζοντας το τρίτο ή το τέταρτο υποψήφιο σχηματισμό αφαιρείς ουσιαστικά αυτοδυναμία απο τα δύο πρώτα. Αυτο σημαίνει οτι ακόμη κι αν τελικά εκλεγεί κάποιος δήμαρχος υποστηριζόμενος απο κομματικά συμφέροντα, η αυτοδυναμία που θα έχει θα είναι οριακή.
Αν απέχεις απο τις εκλογές ή ψηφίσει άκυρο/λευκό οι κομματικοί μηχανισμοί σίγουρα θα δουλέψουν καλύτερα χωρίς τη δική σου "ενοχλητική" ψήφο.
Η ψήφος σου είναι μοναδική, μην την πετάξεις στο άκυρο ή στο λευκό.
Σκέψου πως στις βουλευτικές εκλογές το ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν θα είχε πάρει ποτέ τέτοια αυτοδυναμία αν ψήφιζες ένα μικρό κόμμα ακόμη κι αν αυτό δεν σε εκπροσωπεί.
Η ψήφος σου θα ήταν διαμαρτυρία, την αποχή σου δεν την πήραν ποτέ στα σοβαρά.

Περισσότερα εδώ ... »

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΣ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΚΟΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΙΝΟ
Γιορτή αύριο Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο. Θα γιορταστεί η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα.
Θα ακουστούν τα ονόματα των πρωταγωνιστών αλλά όπως κάθε χρόνο δεν θα ακουστούν τα ονόματα δύο δικών μας ανθρώπων. Είναι αυτοί που ενώ προσέφεραν πολλά, δεν έχουν τη θέση που τους ταιριάζει στην ιστορία και στις γιορτές για το Μακεδονικό Αγώνα.

Είναι ο Παπαναστάσης (Αναστάσης Ζωγραφίδης) από το Δέλινο.
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός του Μακεδονικού Αγώνα. Ο παπάς που όρκισε τους Μακεδονομάχους και κήρυξε την έναρξη του Αγώνα.
Ο Παπαναστάσης γεννήθηκε στο Δέλινο το 1851. ήταν ο μικρότερος γιος του Παπαθανάση (γενάρχη των Παπαθανασάδων).
Το 1866 μ.Χ. νεαρός σε ηλικία 15 χρόνων, μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Κοζάνης Ευγένιου, έφυγε από το Δέλινο για να σπουδάσει στην Κοζάνη. Το 1876 παντρεύτηκε τη Βασιλική Βούρκα και χειροτονήθηκε ιερέας.
Αναμείχθηκε στο μακεδονικό κίνημα και ανέπτυξε αξιόλογη πατριωτική δράση. Το 1904, στο σπίτι του Νικολάου Μαλούτα, όπου φιλοξενείτο ο Παύλος Μελάς, όρκισε τους πρώτους εθελοντές μακεδονομάχους, τον Καραλίβανο, το Βισβίκη, το Λιόντα, τον Πλόσκα, το Γκάγκο, τον Κουτσιούκη, το Βλάχο και τον Μπόλα. Δημιούργησε συνδέσμους στην περιοχή Καμβουνίων και μύησε συγχωριανούς του, προκρίτους και ιερείς της περιοχής Κοζάνης, στο Μακεδονικό αγώνα.
Για την προσφορά του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης, του απένειμαν τον τίτλο του δικαιοφύλακα.
Δεν ξέχασε τον τόπο του. Απόγονοί του έκαναν δωρεάν το ρολόι του καμπαναριού και άφησαν κληροδότημα το οποίο δίνει υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στους νέους που κατάγονται από το χωριό.
(Πηγή: Κώδικας αλληλογραφίας Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, Αριθμός 61 (1906- 1909), φύλλα 64-66).
Ο γιος του Αθανάσιος Ζωγραφίδης γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1880. Σπούδασε ιατρική. Έκανε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Έγραψε τρεις ιατρικές διατριβές.
(Εθνικόν Ημερολόγιον, Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν και Γελειογραφικόν (1908, σελ. 385-386) – Σκόκος Κωνσταντίνος)

Είναι ο Σταμκοχρήστος (Σταμκόπουλος Χρήστος) από το Δέλινο.
Ανέλαβε και έφερε σε πέρας την αποστολή που του ανέθεσε η Επιτροπή Αγώνα, να σκοτώσει το Διοικητή του Σαντζακίου των Μπιτολίων (Μοναστηρίου), για να πάρουν οι Έλληνες την εκδίκηση για το θάνατο του Παύλου Μελά.
Όταν το 1904 οι Τούρκοι σκότωσαν τον Παύλο Μελά, οι Έλληνες για να εκδικηθούν το θάνατό του αποφάσισαν ως αντίποινα να εκτελέσουν τον Διοικητή του Σαντζακίου των Μπιτολίων (Μοναστηρίου), τον οποίο θεώρησαν υπεύθυνο. Την αποστολή ανέθεσαν στο Χρήστο Σταμκόπουλο. Με την εξυπνάδα και την πολυμηχανία, του Δελνιώτη που διέθετε, πήγε στα Μπίτολα, εκτέλεσε τον Μπέη και επέστρεψε χωρίς να συλληφθεί.
Ο Στακμόπουλος Χρήστος που και παλιότερα το 1896 συμμετείχε στην «Εθνική Εταιρεία», το 1904 συμμετέχει στα ένοπλα σώματα της «Εθνικής άμυνας».
(Πηγή πρώτη: Μαρτυρίες κατοίκων). (Πηγή δεύτερη: Β. Αποστόλου, Προτομές και ανδριάντες-μνημεία της Κοζάνης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, 2006).
Από το site του Δέλινου και τα ράφια 7 και 10 της ιστορίας

Περισσότερα εδώ ... »

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

Το ποντίκι ...

Από το Ποντίκι
Περισσότερα εδώ ... »

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Στο γυαλί οι υποψήφιοι για το δήμο Σερβίων - Βελβεντού. Τι είπαν στην πρώτη τους παρουσία.

Πρώτη εμφάνιση των υποψήφιων δημάρχων του δήμου Σερβίων - Βελβεντού στο ΤΟΠ και στην εκπομπή "Επί παντός Επιστητού" με τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Πλιάτσιο και Ζήση Πιτσιάβα.
Ο καθένας προσπάθησε να απαντήσει στα ερωτήματα μέσα στον περιορισμένο πραγματικά χρόνο που είχε. Το τι κατάφεραν, ποιοι κέρδισαν και ποιοι έχασαν; μάλλον κανείς! Κανείς δεν άγγιξε την νυν δημοτική αρχή παρά το ερώτημα που τέθηκε.
(Η σειρά είναι ίδια με τη σειρά που ρωτήθηκαν στον πρώτο κύκλο ερωτήσεων)
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Για το χρίσμα
Με στήριξε η ΝΔ, αλλά κυρίως άκουσα και τους φίλους μου που με προέτρεπαν για να κατεβώ υποψήφιος δήμαρχος
Για την ανάπτυξη
Έχουμε τον κάμπο, τα βουνά, τον ορυκτό πλούτο.
Γεωργία – κτηνοτροφία: Νέες καλλιέργειες, ομάδες παραγωγών, διαφήμιση, οργάνωση μεταποίησης προϊόντων.
Λίμνη: Αξιοποίηση λίμνης, Ναυτικός όμιλος, θαλάσσια σπορ, επιχειρηματικός όμιλος,
Μάρμαρα Τρανοβάλτου, αξιοποίηση, άνοιγμα εμπορίου σε εξωτερικές αγορές.
Ανεργία: Ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών: Αξιοποίηση προσωπικού.
Τι θα κάνετε με τους Βελβεντινούς.
Οι βελβεντινοί αισθάνονται γελασμένοι. Διαφωνώ με τη θέση τους από την ώρα που ψηφίστηκε ο νόμος. Σεβόμαστε την απόφασή τους. Θα συζητήσω μαζί τους μετά τις εκλογές. Μέσα από την επιτροπή θα λύσω σαν δήμαρχος τα προβλήματά τους.
Γιατί δεν θα ψηφίσατε τους συνυποψήφιους σας
Λόγω τις επαγγελματικής μου ενασχόλησης γνωρίζω όλα τα προβλήματα της περιοχής. Έχω ασχοληθεί με τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Μπορώ να οδηγήσω το δήμο σε καλό αποτέλεσμα και αυτή την εμπειρία θέλω να προσφέρω στο δήμο.
Είμαι εκεί και θα με βλέπουν κάθε μέρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Για το χρίσμα
Με στηρίζει το ΠΑΣΟΚ αλλά στο συνδυασμό μου συμμετέχουν και από άλλες παρατάξεις ΣΥΝ και ΝΔ Μνημόνιο: αναγκαίο κακό το Μνημόνιο.
Για την ανάπτυξη
Θα κινηθούμε πάνω σε τρεις τομείς
Θεσμικές και διοικητικές λειτουργίες παίρνουν την εξουσία από τους πολίτες και σ αυτούς λογοδοτούν, δημιουργία εμπιστοσύνης στους πολίτες, κινητοποίηση πολιτών για συμμετοχή, αναβάθμιση τοπικών συμβουλίων.
Ποιότητα ζωής και κοινωνική πολιτική: Περιβάλλον, εξασφάλιση ύδρευσης, φωτισμού, αποχέτευσης.
Νεολαία: Δίπλα και τους καλούμε να συμμετέχουν ενεργά.
Αναπτυξιακό σκέλος: Ανάπτυξη λίμνης μετά από μελέτη ειδικών και στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος ολόκληρης της περιοχής.
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και μεταποίηση.
Κάστρα, Σιδάνι και άλλα μνημεία.
Τι θα κάνετε με τους Βελβεντινούς.
Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της περιοχής μπορεί να γίνει μόνο και με τη συμμετοχή τους. Για την απόφαση τη σεβόμαστε. Ζητήσαμε συνάντηση. Θα συζητήσουμε και θα διαμορφώσουμε άποψη για το αίτημα της αυτονομίας.
Γιατί δεν θα ψηφίζατε τους συνυποψήφιους σας
Κατέρχομαι στον εκλογικό αγώνα για να με ψηφίσει ο κόσμος. Η θέληση να βοηθήσει το τόπο ο καθένας δεν είναι θέμα το που διαμένει. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει. Ο ίδιος πρεσβεύω ότι έχω την εμπειρία του μάνατζμεντ να οργανώσω το δήμο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Για το χρίσμα
Kατεβαίνω ανεξάρτητος και είναι ευπρόσδεκτος όποιος νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει στην περιοχή. Μνημόνιο: Ναι αλλά χωρίς άλλα μέτρα Πληρώνουν μόνο μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Για την ανάπτυξη
Αναπτυξιακός άξονας: Γεωργοκτηνοτροφία, καθορισμός κτηνοτροφικές ζώνες και απόδοση σε κτηνοτρόφους.
Λίμνη πρόβλημα με την ιδιοκτησία της ΔΕΗ στη λίμνη. Διεκδίκηση δικαιωμάτων αξιοποίησης.
Υποχρέωση του δήμου να μεριμνήσει για την ασφάλιση όλων των κατοίκων. Συντονιστής η δημοτική αρχή με τους άλλους φορείς.
Αξιοποίηση αρωματικών φυτών ορεινού όγκου (ντουβρά), αξιοποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων.
Ενημέρωση πολιτών για προγράμματα (αγορά γης). Δημιουργία φραγμάτων.
Για τους νέους: Να αρχίσει ο πραγματικός επαγγελματισμός των αγροτών.
Μάρμαρα συνέχεια στην αξιοποίηση των μαρμάρων και προώθηση εξαγωγών.
Τι θα κάνετε με τους Βελβεντινούς.
Δεν έχω κανένα λόγο να συναντηθώ με κανέναν εν όψη εκλογών. Το πρόβλημα απασχολεί τον κόσμο του Βελβεντού. Σέβομαι τη θέση τους. Θα ήθελα να συμμετέχουν.
Γιατί δεν θα ψηφίσατε τους συνυποψήφιους σας
Η ανεξαρτησία της κίνησής μου δίνει την απάντηση. Η εντοπιότητα, διαμονή, εργασία, και περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην περιοχή του δήμου μας. Η προσωπικότητα και η συγκρότηση του υποψηφίου παίζουν ρόλο στην εκλογή του υποψήφιου.

ΤΣΙΓΚΑ
Για το χρίσμα
Το ΚΚΕ κατεβαίνει παντού με την ίδια ονομασία
Για την ανάπτυξη
Η περιοχή έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα
Μπορούν να αναπτυχθούν πολλοί τομείς
Το θέμα είναι τι ανάπτυξη, για ποιόν και γιατί.
Δεν θα κάνουμε διαχείριση του συστήματος, η ανάπτυξη έχει χρώμα. Τα προβλήματα είναι γενικότερα.
Τι θα κάνετε με τους Βελβεντινούς.
Από την αρχή διαχωρίσαμε τη θέση μας. Διαφωνούμε στο λόγο που αποφάσισαν να απέχουν από τις εκλογές.
Τελευταία ακούγονται από μια μικρή μερίδα και επικίνδυνες φωνές.
Γιατί δεν θα ψηφίσατε τους συνυποψήφιους σας
Γιατί σ αυτές τις εκλογές κρίνεται που θα πάει η ανάπτυξη και πως θα ξεπεράσει ο κόσμος τα προβλήματα που περνά.

Περισσότερα εδώ ... »

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοτικές εκλογές: Οι θεσμικές καινοτομίες που έφερε ο «Καλλικράτης»

Οι θεσμικές καινοτομίες που έφερε ο «Καλλικράτης» θα κυριαρχήσουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, οπότε οι πολίτες θα κληθούν στις κάλπες για να εκλέξουν δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής κοινότητας, συμβούλους τοπικής κοινότητας, εκπροσώπους τοπικής κοινότητας, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειαρχικούς συμβούλους.
Θεσμικές καινοτομίες
Οι θεσμικές καινοτομίες, που θα φέρει ο Καλλικράτης πέραν της βασικής που συρρικνώνει τον αριθμό των ΟΤΑ α΄βαθμού, είναι, μεταξύ άλλων:
- Οι 195 θέσεις αντινομαρχών αντικαθίστανται από τις μισές αντιπεριφερειαρχών
- Οι 1.496 νομαρχιακοί σύμβουλοι αντικαθίστανται από 703 περιφερειακούς συμβούλους
- Στην περιφέρεια μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό.
- Οι Περιφέρειες αποκτούν ευρύτατες αρμοδιότητες, που αποκεντρώνονται από υπουργεία, όπως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, η Δημόσια Υγεία και η κατασκευή έργων.
- Οι δήμοι αποκτούν αρμοδιότητες, που σχετίζονται με τοπικά ζητήματα, όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών, η κοινωνική πρόνοια και οι επαγγελματικές άδειες
- Οι 16.150 έως σήμερα δημοτικοί σύμβουλοι περιορίζουν περίπου στους μισούς
- Οι εκλογές θα γίνονται πλέον κάθε πέντε χρόνια μαζί με τις ευρωεκλογές, έτσι ώστε να δίνεται περισσότερος ωφέλιμος χρόνος σε κάθε αυτοδιοικητική αρχή να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Ως εκ τούτου, η θητεία των αρχών, που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2014.
- Συστήνονται παντού τοπικές και δημοτικές κοινότητες, που αντικαθιστούν τα σημερινά τοπικά και δημοτικά διαμερίσματα.
- Σε κάθε συνενούμενο δήμο παραμένει το σύνολο των υπηρεσιών, ενώ προβλέπεται αντιδήμαρχος που θα μεριμνά για τις τοπικές υποθέσεις. Θεσμοθετούνται αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα.
- Oι νέοι μπορούν να εκλέγονται και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά από 18 ετών. Αίρεται το ελάχιστο του 21ου έτους για συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Καθιερώνεται ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» σε κάθε δήμο και περιφέρεια με αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αυτοδιοικητικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση αιρετών οργάνων του δήμου και της περιφέρειας από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
- Δημιουργούνται δίπλα στα σημερινά 1.000 ΚΕΠ άλλα 1.200 επιπλέον «Δημοτικά e-ΚΕΠ». Για την εξυπηρέτηση του πολίτη ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται ο θεσμός των δημοτικών ΚΕΠ, με τη δημιουργία μικρών, αποτελεσματικών «Δημοτικών e - ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης, με τα οποία παρέχονται διοικητικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν εγγύτερα στο πολίτη.
Τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης
Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 π.μ. και θα λήξει στις 7 μ.μ. Σε περίπτωση, που χρειαστεί να επαναληφθεί, θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, με τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση, που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο σε έναν δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, τότε αυτή θα γίνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010.
ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ
Περισσότερα εδώ ... »

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010

Σόφια, Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα. Οσο υπάρχουν ακόμα ανθρώποι που νοιώθουν αυτές τις λέξεις!

Με τις γιορτές δεν τα πάω καλά. Δεν θυμάμαι. Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία εκτός κι αν γιορτάζει κάποιος από την οικογένεια. Στη σημερινή γιορτή όμως στεκόμουν πάντα. Εκτός από τη γιορτή της μητέρας μου - Σοφία - Χρόνια πολλά Ηρωα του σπιτιού!!
Είναι εκείνος ο συνδυασμός 4 λέξεων που δεν μπορώ παρά να υποκλιθώ μπροστά τους.
Σόφια, Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα.
Σε μια εποχή Ανοησίας, Απιστίας, Μίσους και Απελπισίας φαντάζουν λέξεις ξεχασμένες σαν να είναι μέρος μιας αρχαίας γλώσσας που λίγοι μιλούν πια.
Ομως υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που σκέφτονται, που πιστεύουν, που αγαπούν, που ελπίζουν. Ομως δεν τους προωθούν τα κανάλια. Δεν γίνονται πρωτοσέλιδο. Δεν εϊναι πρώτυπα.
Λειτουργούν αθόρυβα παλεύοντας ανάμεσα στα θηρία της ισοπέδωσης.
Στη βιομηχανία του εκφοβισμού, της υποταγής, της απόγνωσης κάθε εικόνα, κάθε είδηση είναι καλά μελετημένη να αφήνει έξω αυτές τις τέσσερις λέξεις.
Πόσες εκπομπές είδατε αφιερωμένες σε γεγονότα που θα έδιναν ελπίδα. Σε εικόνες που θα έδειχναν ανθρώπους να κάνουν κάτι όμορφο. Τίποτα.
Κι εμείς που προσπαθούμε να πολεμήσουμε με το λόγο μας, με τα γραπτά μας, με τις πράξεις μας αυτή τη σαπίλα, κι εμείς ακόμα κατευθυνόμαστε αναγκαστικά να απαντάμε σ΄αυτά που μας προωθούν. Λίγες γραμμές ίσως και καμμία αφιερωμένες στους αθόρυβους φύλακες των πολύτιμων λέξεων.
Η μητέρα μου και χιλιάδες άλλες μάνες θα ήταν ιδανικά ντοκυμαντέρ για μια άλλη όψη του κόσμου.
Ανθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους να βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη που στέκονται κοντά σε όλους εκείνους που οι άλλοι ξέχασαν, αφιλοκερδώς θυσιάζοντας τις μέρες τους θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδα.
Απλοί καθημερινοί άνθρωποι με καθαρό βλέμμα και μεγάλη ψυχή θα έπρεπε να είναι μοντέλα μίμησης.
Ομως όλοι αυτοί πρέπει να μην φαίνονται. Είναι σκεπασμένοι από φανταχτερές ηλίθιες εικόνες και παχιά κούφια λόγια.
ΣΟΦΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ.
Οσο υπάρχουν ακόμα ανθρώποι που νοιώθουν αυτές τις λέξεις, όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται να τις κάνουν συμμέτοχες στη ζωή τους.
Θα υπάρχουν περιθώρια.
Ισως να μην γίνουν κόμμα, μπορεί να μην ηγηθούν μιας επανάστασης, μπορεί να μοιάζουν ουτοπίες μέσα στις αγριεμένες μάζες, αλλά θα υπάρχουν για όσους από εμάς τις έχουμε ανάγκη για να προχωράμε στην επόμενη μέρα με σκοπό. Με νόημα.
Θα υπάρχουν για εμάς και θα μας βοηθάνε να γεννιόμαστε, να μεγαλώνουμε, να συναντιόμαστε και να σφίγγουμε τα χέρια μας.
Περισσότερα εδώ ... »

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

Νομοσχέδιο ταφόπλακα για Φωτοβολταικά! Εγκλωβισμένοι χιλιάδες αγρότες!

Εγκλωβισμένοι χιλιάδες αγρότες καθώς επένδυσαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μελέτες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τώρα πληροφορούνται ότι θα δοθεί άδεια για εγκατάσταση για μόλις 500 Μεγαβάτ έως το 2014.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο προεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Περιβάλλοντος που καθυστέρησε να αποσαφηνίσει τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο για την κατανομή των ΑΠΕ που παρουσίασε το ΥΠΕΚΑ, οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους αγρότες προσεγγίζουν τα 5.000 Μεγαβάτ.
«Οροφή» επισης μπαίνει και στις εγκαταστάσεις σε στέγαστρα και ταράτσες που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 200 Μεγαβάτ μέχρι το 2014.
Την ίδια ώρα, δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αναστολής αδειοδότησης τα έργα και οι επενδύσεις που θα γίνουν με βάση τον νέο επενδυτικό νόμο.
Τη μεγαλύτερη ισχύ θα έχουν τα αιολικά πάρκα, τα οποία σε 10 χρόνια θα παρέχουν ενέργεια που θα αγγίζει τα 7.500 Μεγαβάτ, από 1.327 που είναι σήμερα.
Ακολουθούν σε ισχύ τα υδροηλεκτρικά και τα φωτοβολταϊκά.
Περισσότερα εδώ ... »

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

 Οι Δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 πλησιάζουν.
Ήρθε η ώρα των αποφάσεων.
Ήρθε η ώρα να συνεργασθούμε για τον τόπο μας.
Ήρθε η ώρα να κτίσουμε το νέο Δήμο.
Ήρθε η ώρα της δημιουργίας.
Ήρθε η ώρα της συμμετοχής.
Σας προσκαλώ τη Δευτέρα 20 του Σεπτέμβρη 2010 και ώρα 8.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερβίων σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα :
«Ο νέος Δήμος Σερβίων - Βελβεντού. Όραμα και προκλήσεις»
Με τιμή
Κωνσταντόπουλος Βασίλης
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Σερβίων - Βελβεντού
Περισσότερα εδώ ... »

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΕΡΒΙΑ: ΑΦΗΣΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΨΩΡΑ ΝΑ ΓΥΡΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μετά τις εξετάσεις ασθενείς κρατούμενοι με ψώρα αφέθηκαν ελεύθεροι, να περιφέρονται άσκοπα στην περιοχή Σερβίων, με άμεσο τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας.
Προσβλήθηκαν με ψώρα έξι αλλοδαποί κρατούμενοι -Ανάστατοι οι αστυνομικοί που φοβούνται μετάδοση της ασθένειας στις οικογένειές τους
Ανάστατοι είναι οι αστυνομικοί του νομού Κοζάνης, καθώς εμφανίστηκαν οι πρώτες μεταδοτικές ασθένειες αλλοδαπών κρατουμένων, σε κρατητήρια που δεν πληρούν στοιχειώδεις όρους υγιεινής και ασφάλειας.
Στο Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Σερβίων, έξι κρατούμενοι αλλοδαποί εμφάνισαν προχτές έντονο κνησμό, εξανθήματα και άλλα συμπτώματα. Αμέσως οι κρατούμενοι, μία Κινέζα και πέντε Αφγανοί που συγκατοικούσαν στο ίδιο κελί, μεταφέρθηκαν στο γενικό νομαρχιακό νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», όπου εξετάστηκαν από τον δερματολόγο του νοσοκομείου, ο οποίος διέγνωσε ψώρα.
Το ανησυχητικό είναι ότι μετά τις εξετάσεις οι ασθενείς κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αναζητώντας τρόπους φυγής από τη χώρα, αλλά στο μεταξύ περιφέρονται άσκοπα στην περιοχή, με άμεσο τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας.
«Κατόπιν εορτής» στο Τ.Δ.Λ. Σερβίων «τρέχουν και δεν φτάνουν», παίρνοντας κάποια σπασμωδικά μέτρα», καθώς χτες έκαιγαν στρώματα και κουβέρτες, ενώ συγχρόνως προχωρούσαν σε απολύμανση.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης με επιστολή που έστειλε στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι «με έγγραφο που είχε στείλει εγκαίρως η ένωσή μας στις 11/2/2010 είχε επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονούσαν οι μεταγωγές αλλοδαπών κρατουμένων ασιατικής καταγωγής στα κρατητήρια των υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας».
Δυστυχώς τα προαναφερόμενα κρούσματα επιβεβαίωσαν το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών.
Ως εκ τούτου, σημειώνει στην επιστολή του προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.: «Κύριε Αρχηγέ, το προσωπικό του Τ.Δ.Λ. Σερβίων είναι αναστατωμένο, καθώς οι αστυνομικοί φοβούνται μήπως μολύνθηκαν από την ψώρα και μεταφέρουν αυτή στις οικογένειές τους». Δεδομένου ότι η ψώρα μεταδίδεται με την απλή επαφή, είναι πολύ εύκολο να προσβληθούν οι αστυνομικοί του συγκεκριμένου τμήματος, οι οποίοι σημειωτέον μετέφεραν τους προσβληθέντες στο νοσοκομείο.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, Στέργιος Μπαντόλας, «έχει να γίνει απολύμανση στα κρατητήρια της υπηρεσίας από τον περασμένο Μάρτιο, αν και είχε ζητηθεί πίστωση εδώ και τέσσερις μήνες, αλλά δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από το Αρχηγείο. Δυστυχώς οι διατάξεις του νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού μένουν μόνο στα χαρτιά και δεν εφαρμόζονται στην πράξη».
Τέλος, οι αστυνομικοί του νομού Κοζάνης ζητούν «να σταματήσει η μεταφορά αλλοδαπών κρατουμένων στα ακατάλληλα κρατητήρια των υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης και επιτέλους να εφαρμοστούν στην πράξη οι διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, ώστε οι συνάδελφοι να εργάζονται σε ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΗΤΤΑΣ -ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
Περισσότερα εδώ ... »

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πάει σχολείο!

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό
Και στη φετινή σχολική χρονιά η ειδική παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ θα υλοποιήσει προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορούν στα μεγάλα άγρια θηλαστικά που απειλούνται με εξαφάνιση (αρκούδα, λύκος), στα δασικά οικοσυστήματα, στο δάσος και το νερό κ.ά.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις σχολικές ηλικιακές ομάδες (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και βασίζονται στη διαθεματικότητα και τη βιωματική μάθηση.
Διαπνέονται από το πνεύμα τη σύγχρονης τεχνολογίας και της διαδραστικής παιδαγωγικής (διαδραστικές παρουσιάσεις animation) σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα μέσα από πρωτότυπες και διασκεδαστικές κατασκευές.
Για όποιον εκπαιδευτικό επιθυμεί είτε να προμηθευτεί πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ή να υλοποιηθεί πρόγραμμα στο σχολείο του επικοινωνήστε: Χαρούλα Κρομυάδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2310555920, hkromiadou@arcturos.gr
Δείτε τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Α) Πακέτα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Το βαλιτσάκι της καφέ αρκούδας (εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ):
Για παιδιά: (4-12 ετών)
Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΚΤΟΣ με θέμα την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Περιέχει πλήρες οπτικοακουστικό υλικό και δραστηριότητες για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το βαλιτσάκι πωλείται από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στην τιμή των 30€. Γ
Ο δικός μου Γράμμος/Η δική μου Ροδόπη-Χάρτες του τόπου μου (εγκεκριμένα από το ΥΠΕΠΘ).
Για παιδιά: (10-17 ετών)
Ολοκληρωμένα προγράμματα με οπτικοακουστικό υλικό και γραπτές δραστηριότητες με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις περιοχές του Γράμμου και της Ροδόπης που παρουσιάζουν πολύτιμο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. Διανέμεται δωρεάν σε σχολεία από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ.
Οι Χαρτογράφοι του Βέρνου και του Βαρνούντα (εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ).
Για παιδιά: (10-17 ετών)
Περιλαμβάνει παιχνίδια, λευκώματα, οπτικοακουστικό υλικό και πολλές δραστηριότητες για το φυσικό περιβάλλον, την άγρια ζωή, τον πολιτισμό, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής του Βέρνου και του Βαρνούντα. Διανέμεται δωρεάν
Β) Διαδραστικές παρουσιάσεις
Για παιδιά: (5-12 ετών)
Παιδική παρουσίαση για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Μια σύγχρονη διαδραστική παρουσίαση με animation που προβάλλει τις δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την αρκούδα, το λύκο, τον ελληνικό ποιμενικό, τα ορεινά οικοσυστήματα και το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για τα άγρια ζώα σε αιχμαλωσία. Υλοποιείται από την παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε σχολικές τάξεις και διανέμεται δωρεάν.
Δάσος: Πηγή Νερού και Ζωής (εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ).
Για παιδιά: (5-15 ετών)
Διαδραστική, βιωματική και παιγνιώδης προβολή με εφαρμογή animation για τους ορθούς τρόπους αναδάσωσης, τη βλάστηση και πανίδα των ελληνικών δασών, τα περιαστικά δάση και τη σχέση δάσους και νερού. Υλοποιείται από την παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε σχολικές τάξεις και διανέμεται δωρεάν.
Γ) Προγράμματα που υλοποιούνται σε σχολεία από την παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Περιλαμβάνουν διαδραστικές παρουσιάσεις, προβολές, ομαδικά παιχνίδια και πρωτότυπες κατασκευές με οικολογικά υλικά.
1) Η καφέ αρκούδα
2) Ο λύκος
3) Το δάσος και το νερό
4) Τα ζώα του δάσους
ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

Περισσότερα εδώ ... »

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

Τι έγινε στη ΔΕΘ: Σοβαρά και ευτράπελα - πορείες και κυνηγητά

- Ένας πολίτης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος καθόταν στο πίσω μέρος της αίθουσας, άρχισε να φωνάζει "Αφήστε με να μιλήσω, είμαι ο Χριστός. Αφήστε με να μιλήσω". Ο κ. Παπανδρέου σταμάτησε την ομιλία και ζήτησε "να τον βοηθήσουν τον άνθρωπο".
- Με τυμπανοκρουσίες και χορευτικές φιγούρες διαδήλωσαν δεκάδες αλλοδαποί εργάτες που ζουν κι εργάζονται στη χώρα μας.
- Ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, πέταξε το παπούτσι του στο πρωθυπουργό την ώρα που έμπαινε στο χώρο της ΔΕΘ. Συνελήφθη, αλλά αφέθηκε μετά από λίγο ελεύθερος, καθώς δεν κινήθηκε κάποια ποινική διαδικασία εναντίον του.
- Άγνωστοι, που αποσπάστηκαν από το μπλοκ των διαδηλωτών, ιδιοκτητών φορτηγών, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάς» της Θεσσαλονίκης, επιτέθηκαν κατά του προέδρου του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόβαλε στο τρέξιμο και επέμβηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις για να σταματήσουν τους διαδηλωτές.
- Σε 35 προσαγωγές προχώρησαν λίγο πριν ξεκινήσουν οι πορείες, οι αστυνομικές αρχές, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων.
- Την ώρα που ο Πρωθυπουργός έφτανε στη ΔΕΘ για την ομιλία του, ομάδες αριστεριστών επιχείρησαν να μπουν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ομάδες των ΜΑΤ με τη χρήση δακρυγόνων τους απώθησαν προς την παραλία.
- 15.000 διαδηλωτές με την ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ από το άγαλμα του Βενιζέλου, 7.000 με το ΠΑΜΕ από την πλατεία Αριστοτέλους και 3.500 από την Καμάρα (όλα κατά εκτιμήσεις) ξεκίνησαν μαζί με την ψιλή βροχή την πορεία.Περισσότερα εδώ ... »

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

Τώρα στις εκλογές ας μην κάνουμε τα ιστολόγια – λασπολόγια!

Επειδή και επίσημα μπήκαμε στον προεκλογικό αγώνα και οι ανακοινώσεις των παρατάξεων, οι ιδέες και προτάσεις των υποψηφίων θα είναι σε ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να επισημάνω αλλά και να παροτρύνω τους φίλους σχολιαστές του blog, για την ανάγκη ενός ευπρεπούς σχολιασμού και κριτικής των προσώπων και των αναρτήσεων.
Είναι καθήκον και ευθύνη όχι μόνο των παρατάξεων και των υποψηφίων, αλλά και των σχολιαστών η ανάπτυξη ενός σοβαρού διαλόγου, που θα βοηθήσει στην ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής μας και στην επιλογή των καλύτερων συνδυασμών και υποψήφιων.
Τα blogs έχουν κερδίσει με το σπαθί τους ένα μεγάλο μέρος της ενημέρωσης από τα κλασικά ΜΜΕ και δίνουν τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής στο διάλογο όλων των πολιτών. Τη δυνατότητα αυτή μπορούμε να την αξιοποιήσουμε θετικά ο καθένας μας. Η ανωνυμία στα blogs δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε τη διαφωνία μας, τις θέσεις μας, την πρότασή μας για κάθε θέμα και να κρίνουμε κάθε πρόσωπο. Να κρίνουμε την εξουσία και τους υποψηφίους της, να αποκαλύψουμε, να αποδείξουμε οτιδήποτε θεωρούμε ότι οφείλει η κοινωνία να γνωρίζει.
Όσο όμως έχουμε το δικαίωμα για κριτική των παρατάξεων, των προσώπων και των θέσεων, άλλο τόσο έχουμε υποχρέωση να αποφύγουμε το σαρκασμό, τη λασπολογία, την ύβρη και τη σκοπιμότητα.
Κρίνουμε και κατακρίνουμε ότι δεν μας αρέσει, ότι δεν μας γεμίζει το μάτι, ότι θεωρούμε υπερβολή ή ψέμα και τέτοια θα δούμε πολλά. Μπορεί o θεός Μώμος, o προστάτης του σαρκασμού, να πέθανε από τον καημό του επειδή δεν βρήκε ψεγάδι στην θεά Αφροδίτη (φυσικά του διέφυγε ότι η Αφροδίτη ήταν το Ιδανικό Θηλυκό και να είχε ψεγάδι, διεγερτικό θα ήταν!) σε μας σίγουρα θα δοθεί η δυνατότητα να βρούμε πολλά ψεγάδια και να αποκαλύψουμε πολλές αλήθειες που μας κρύβουν. Οφείλουμε να τις αποκαλύψουμε όμως με ευπρέπεια, να δείξουμε τον πολιτισμό μας και την αγάπη μας, αν όχι για την αλήθεια, τουλάχιστον για τον τόπο μας.
Το να βλέπουμε κάθε ανάρτηση ως σκύβαλο (εις κύνας βαλείν = ρίξτο στα σκυλιά) και να γινόμαστε αντί σχολιαστές – πολίτες, κύνες έτοιμοι να κατασπαράξουμε τις σάρκες του καθένα που τολμά να αναρτήσει τις απόψεις του, τις ιδέες του, τις προτάσεις του για τα προβλήματα του τόπου μας, αδικούμε πρώτα εμάς τους ίδιους σαν σχολιαστές – πολίτες και δείχνουμε ότι δεν σεβόμαστε την αντίθετη άποψη, άρα δεν σεβόμαστε το διάλογο.
Αν θέλουμε να συμβάλουμε στην προκοπή αυτού του τόπου, αν θέλουμε να βοηθήσουμε στην επιλογή του καλύτερου συνδυασμού και των καλύτερων υποψηφίων, οφείλουμε όλοι μας να γίνουμε σχολιαστές – πολίτες και όχι σχολιαστές – σαρκαστές και λασπολόγοι.

Περισσότερα εδώ ... »

Κάτοικοι Ελασσόνας: Καλύτερα άνεργοι παρά λιγνιτωρύχοι!

Με… «σταλινικά» ποσοστά, απαντούν όχι στην αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων κοιτασμάτων λιγνίτη στην Ελασσόνα, οι κάτοικοι της περιοχής.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, τόσο στο χωριό Δομένικο όπου έχει εντοπιστεί το μεγαλύτερο μέρος των κοιτασμάτων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας.
Tο 86,6% απαντά όχι στην προοπτική δημιουργίας εργοστασίου καύσης λιγνίτη ή ορυχείου εξόρυξης λιγνίτη. Όσο για το 13,4% που δηλώνει ότι επιθυμεί την αξιοποίηση των κοιτασμάτων, αιτιολογεί την απάντησή του λέγοντας ότι θα βοηθούσε οικονομικά την περιοχή και τους κατοίκους της.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κήρυκας της Λάρισας, διενεργήθηκε από το μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο του Δομένικου, καθώς στο συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα (περιοχές Δομένικου και Αμουρίου) έχουν εντοπιστεί πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη.
Για την ακρίβεια, το κοίτασμα της περιοχής συνιστά το δεύτερο μεγαλύτερο ανεκμετάλλευτο κοίτασμα λιγνίτη στην Ελλάδα μετά από αυτό της Δράμας, με εκτιμώμενες ποσότητες λιγνίτη της τάξης των 169 εκατ. τόνων. Αντιστοιχεί στο 5,4% των συνολικών αποθεμάτων της χώρας και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να υποστηρίξει τη λειτουργία λιγνιτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής έως 600MW. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής, θεωρούν πως η αξιοποίηση των κοιτασμάτων θα οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας (52,94%) ωστόσο πιστεύουν ότι το κράτος θα μπορούσε να προσφέρει εναλλακτικές μορφές απασχόλησης (85,88%) ώστε να μειωθεί η ανεργία στην περιοχή. Η έρευνα γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη καθώς στην ερώτηση εάν σας εξασφάλιζαν μια θέση εργασίας για εσάς ή συγγενικό σας πρόσωπο θα συμφωνούσατε να γίνει λιγνιτωρυχείο ή εξόρυξη λιγνίτη στο Δομένικο, το 79,23% απάντησε όχι.
Η έρευνα, δείχνει ότι υπάρχει σαφής μεταστροφή της τοπικής κοινωνίας, καθώς παλαιότερη μελέτη της ΔΕΗ (1998) έκανε λόγο για θετικές αντιδράσεις των κατοίκων στην προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων.
Με δεδομένο ότι αντίστοιχη αρνητική προδιάθεση απέναντι στο λιγνίτη υπάρχει και από την τοπική κοινωνία της Δράμας όπου υπάρχει το μεγαλύτερο ανεκμετάλλευτο κοίτασμα της τάξης των 900 εκατ. τόνων (περίπου το 30% των συνολικών αποθεμάτων της χώρας), η συζήτηση που άνοιξε με αφορμή τις προτάσεις της Κομισιόν για τους λιγνίτες (νέοι διαγωνισμοί σε Δράμα, Ελασσόνα Βεγόρα με τη συμμετοχή μόνο ιδιωτών) φαίνεται να κλείνει πρόωρα.
Του Χάρη Φλουδόπουλου capital.gr
Περισσότερα εδώ ... »

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010

Κατάργησε την ποσόστωση ο Παπανδρέου - Καμία γυναίκα για Περιφερειάρχης!

Χαρακτηριστικά των 13 υποψήφιων περιφερειαρχών του ΠΑΣΟΚ:
- Δεν περιλαμβάνεται καμία γυναίκα
Περιλαμβάνει:
- τρία μέλη του υπουργικού συμβουλίου (Αρναουτάκης - Κρήτης, Κατσιφάρας - Δυτικής Ελλάδας, Μπόλαρης - Κεντρικής Μακεδονίας).
- ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Καραμανλή (Τατούλης - Πελοποννήσου)
- έναν βουλευτή (Αργύρης - Ηπείρου).
- πέντε νομάρχες (Παπατόλιας - Θεσσαλίας, Σγουρός - Αττικής, Γιαννακίδης - Ανατολιτκής Μακεδονίας και Θράκης, Περγαντάς - Στερεάς Ελλάδας, Μαχαιρίδης - Νοτίου Αιγαίου).
- έναν δήμαρχο (Γιακαλής - Βορείου Αιγαίου)
- έναν νομαρχιακό σύμβουλο (Παπαϊορδανίδης - Δυτικής Μακεδονίας).
- ένα πρόσωπο εκτός πολιτικής τον καθηγητή Ηλία Μπεριάτο - Ιονίων Νήσων (του οποίου ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα).
Περισσότερα εδώ ... »

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

Πως επιλέγουν τα κόμματα υποψηφίους και πως θα επιλέξουμε εμείς

Μας έχουν ζαλίσει τα κόμματα με τις συνεχείς διαβουλεύσεις τους σε ότι αφορά την επιλογή των υποψηφίων που θα στηρίξουν στις προσεχείς εκλογές για δημοτική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και κυρίως με τα κριτήρια που θέτουν ως προϋπόθεση υποστήριξης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή γίνεται πράγματι με κριτήριο την αξιοσύνη του υποψήφιου και την αποδοχή του από την κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι ανά την Ελλάδα που και αξιόλογες απόψεις εκφράζουν και κοινωνική δραστηριότητα και έργο έχουν να δείξουν.
Σε πολλές άλλες περιπτώσεις όμως, τα κριτήρια των κομματικών επιλογών για το χρίσμα ή την υποστήριξη σε έναν υποψήφιο, έχουν κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Αυτά των δηλώσεων και των δελτίων τύπου, με βαρύγδουπες εκφράσεις υπέρ της αυτοδιοίκησης, της κοινωνία των πολιτών και του συμφέροντος των τοπικών κοινωνιών.. Είναι όσα ακούν ή διαβάζουν οι πολίτες αλλά που στις περισσότερες περιπτώσεις ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
Αυτά, του συμφέροντος ή του υποτιθέμενου συμφέρον του κόμματος, που έχει πολλές παραλλαγές: Όπως το βλέπει κανείς μέσα από παραμορφωτικό καθρέφτη των συμφερόντων της ομάδας που ηγείται, των προσωπικών πολιτικών φιλοδοξιών εκείνων που ορίστηκαν ως εκλέκτορες ή των στιγμιαίων εσωκομματικών συγκρούσεων.
Αυτά, των παρασκηνιακών συμφωνιών ανάμεσα σε κόμματα, εσωκομματικές ομάδες και πολιτικά πρόσωπα για ανταλλαγή μηχανισμών υποστήριξης.
Αυτά, του άμεσου δημοσκοπικού κέδρους: «Αυτός κερδίζει αυτόν θα υποστηρίξουμε», λένε τα κομματικά επιτελεία, με στόχο να εισπράξουν τι ς πολιτικές εντυπώσεις ακόμη κι αν η νίκη δεν τους ανήκει.
Κάπως έτσι φτάνουμε τις επόμενες ημέρες στο τέλος της καταγραφής των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν τη νίκη στις περιφέρειες και τους δήμους της Ελλάδας του «Καλλικράτη».
Και μετά έρχεται η σειρά μας. Η σειρά των πολιτών που οφείλουν να προσπαθήσουν να διακρίνουν και να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους άξιους , είτε ανήκουν σε κόμμα είτε όχι και στους «ντενεκέδες» των επιλογών του κάθε κομματικού σωλήνα...

του Χρήστου Καψάλη από το eklogika
Περισσότερα εδώ ... »