Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

G22: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013

Τα 22 κράτη μέλη, που συμμετείχαν στη χθεσινή (11-12-2009) συνάντηση του λεγόμενου G22 στο Παρίσι, τάσσονται κατά των δραστικών περικοπών στη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας και οικοδεσπότης τη σύσκεψης κ. Μπρούνο Λε Μερ.
Πρώτα, επισήμανε μετά το πέρας της σύσκεψης ο κ. Λε Μερ, πρέπει να καθορίσουμε τους πολιτικούς στόχους της νέας ΚΑΠ μετά το 2013 και μετά να συζητηθεί ο προϋπολογισμός της.
Στη σύσκεψη υιοθετήθηκε ένα κείμενο – «διακήρυξη» - σύμφωνα με την οποία οι 22 συμμετέχοντες υπογραμμίζουν ότι:
«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το μέλλον της Ευρώπης και της γεωργίας της. Πριν από δέκα ημέρες τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας η οποία επιβεβαιώνει, χωρίς να τροποποιεί, τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που τέθηκαν από τους ιδρυτές της Ευρώπης: Δηλαδή να διασφαλίζει την ορθολογική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, να εξασφαλίζει ένα δίκαιο επίπεδο ζωής στον αγροτικό πληθυσμό, να σταθεροποιεί τις αγορές, να εγγυάται την ασφάλεια εφοδιασμού, να διασφαλίζει λογικές τιμές για τους καταναλωτές.
Σε λίγες εβδομάδες, θα ξεκινήσει η θητεία της νέας Επιτροπής και θα σχεδιαστούν οι κατευθυντήριες γραμμές της επόμενης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γεωργία βρίσκεται στο κέντρο κρίσιμων προκλήσεων για την κοινωνία, τη διατροφή, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη δημιουργίας θέσεων εργασίας, των δημόσιων αγαθών, του οικονομικού δυναμισμού των αγροτικών περιοχών και γενικά της αγροτικής ανάπτυξης.
Η γεωργία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και την πολιτική και οικονομική της ανάπτυξη, ιδίως στο πλαίσιο της μελλοντικής της στρατηγικής.
Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, θεωρούμε ότι είναι δυνατή μια προσέγγιση που ισορροπεί ανάμεσα στους μηχανισμούς της αγοράς και τη διατήρηση των συλλογικών μας επιλογών, υπέρ μιας ασφαλούς διατροφής ποιότητας, του περιβάλλοντος και των εδαφών. Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, της παγκόσμιας πολιτικής και διατροφικής ανασφάλειας, της μεταβλητότητας των διεθνών τιμών και της επανεμφάνισης των υγειονομικών κρίσεων, μόνο μια φιλόδοξη δημόσια πολιτική, οργανωμένη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους μπορεί να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της Ευρώπης.
Μαζί, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε χωρίς ταμπού και με επιδιώκοντας συνεχώς την απλοποίηση, όλα τα υπάρχοντα ή νέα όργανα, για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, οι οποίοι παραμένουν στην καρδιά του πολιτικού προγράμματος για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να εξετάσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης του μηχανισμού άμεσων ενισχύσεων, ώστε να ενισχύσουμε τη νομιμοποίησή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποσκοπώντας στην ίση μεταχείριση των όμοιων καταστάσεων.
Μόνο μια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να τους επιτύχει, καθώς προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την παράθεση εθνικών πολιτικών, που δεν είναι προσαρμοσμένες στην ενωμένη εσωτερική αγορά μας. Πρέπει να διαθέτουμε μέσα ανάλογα με τις φιλοδοξίες μας. Η γεωργία δεν μπορεί να είναι μια προσαρμόσιμη μεταβλητή.
Καλούμε όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μεγάλη και ανοιχτή αυτή συζήτηση. Διότι η ευρωπαϊκή γεωργία είναι οι θέσεις εργασίας μας.
Διότι η γεωργία είναι η διατροφή μας.
Διότι η γεωργία είναι το περιβάλλον και τα εδάφη μας.
Διότι η γεωργία είναι δημόσια αγαθά και θετικά παράπλευρα αποτελέσματα.
Διότι η γεωργία είναι η ανεξαρτησία μας.
Διότι η γεωργία είναι η ιδέα που έχουμε για το μέλλον μας στην Ευρώπη και για το μέλλον της Ευρώπης στον κόσμο.
Η ευρωπαϊκή γεωργία είναι υπόθεση όλων των Ευρωπαίων
».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.