Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009

Επιστολή κατοίκων Τριγωνικού στο ΥΠΕΧΩΔΕΕμείς οι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Τριγωνικού, του Δήμου Σερβίων, του Νομού Κοζάνης, οι οποίοι υπογράφουμε αυτή την επιστολή
Α. Την κατάργηση της μίσθωσης της Οριστικής Παραχώρησης 63 ν. Κοζάνης στην εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
Ο οικισμός του Δημοτικού Διαμερίσματος Τριγωνικού, του Δήμου Σερβίων, του Νομού Κοζάνης, βρίσκεται εντός των ορίων της Οριστικής Παραχώρησης 63 ν. Κοζάνης, της οποίας μισθωτής είναι η εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. και ως εκ τούτου, πλήττεται άμεσα από την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.μ., από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση Προσήλιο του Δήμου Σερβίων.

Ζητούμε να καταργηθεί η απόφαση Οριστικής Παραχώρησης 63 ν. Κοζάνης, η οποία περιλαμβάνει, εντός των ορίων της, τον οικισμό του Δημοτικού Διαμερίσματος Τριγωνικού, του Δήμου Σερβίων, του Νομού Κοζάνης, όπως επίσης και να αρθεί η απόφαση της μίσθωσης, της ζώνης Οριστικής Παραχώρησης στην εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.

Β. Την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.μ., από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση Προσήλιο του Δήμου Σερβίων».
Θεωρούμε ότι, η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων, έγινε κατά παράβαση της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03) «Περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων».
1. Η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων (αριθμός απόφασης 84/2008), την οποία έλαβε υπόψη του και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης, πρέπει να θεωρηθεί άκυρη, γιατί δεν υπάρχει γνωμοδότηση του τοπικού διαμερίσματος Τριγωνικού (άρθρο 95, παράγραφος 7, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων). Θεωρούμε άκυρη την αρίθμ. 84/2008 απόφαση, η οποία περιέχεται στο αριθμ. 10 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. Το θέμα αφορούσε άμεσα το Δημοτικό διαμέρισμα Τριγωνικού, γιατί ο οικισμός του βρίσκεται εντός της Ζώνης Οριστικής Παραχώρησης 63 ν. Κοζάνης και γιατί βρίσκεται εντός της Κοντινής Ζώνης Ευαισθησίας (0-2 Km) από τη θέση επεξεργασίας του λιγνίτη, όπως φαίνεται και στο χάρτη προσανατολισμού – Ζωνών Ευαισθησίας της υπό έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε).
2. Επίσης θεωρούμε άκυρη την, με το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης, στις 16 Οκτωβρίου 2008, θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.μ., από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση Προσήλιο του Δήμου Σερβίων», γιατί έλαβε υπόψη της την άκυρη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων.
3. Η υπό έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) δεν συνοδεύεται από την προβλεπόμενη άδεια της δασικής υπηρεσίας, δεν συνοδεύεται από σχετική έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη, δεν υπάρχει υδρολογική μελέτη, δεν υπάρχει υδραυλική μελέτη για τη λεκάνη απορροής. Η περιοχή μας είναι σεισμογενής. Επιπλέον το ανάγλυφο της περιοχής διαμορφωνόταν ως τώρα από συνεχείς κατολισθήσεις, καθιζήσεις και μετατοπίσεις του εδάφους. Με τη λειτουργία του λιγνιτωρυχείου η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί και υπάρχει άμεσος κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων και περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές. Η έλλειψη γεωλογικής – εδαφολογικής μελέτης αυξάνει τους φόβους μας αυτούς.

Γιαυτό ζητούμε να μην εγκριθεί η παραπάνω μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη στη θέση «Προσήλιο», του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυρράχου, Δήμου Σερβίων, Νομού Κοζάνης από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.

Γ. Να μην εγκριθεί η μεταφορά της εγκατάστασης επεξεργασίας λιγνίτη στο χώρο που προτείνεται από τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Με τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε., ζητά τη μεταφορά του χώρου επεξεργασίας λιγνίτη σε νέα θέση. Η νέα θέση του χώρου επεξεργασίας λιγνίτη και του σπαστήρα, που προτείνεται, βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό του Τριγωνικού.
Έντονη είναι η ανησυχία μας, γιατί ενώ, με τον προηγούμενο χώρο επεξεργασίας λιγνίτη, ο οικισμός μας βρισκόταν στη Μεσαία Ζώνη Ευαισθησίας (2-3 Km, τώρα μπαίνει στην Κοντινή Ζώνη Ευαισθησίας (0-2 Km).
Επειδή θεωρούμε ότι, από τη νέα θέση επεξεργασίας λιγνίτη, η υγεία των κατοίκων θα επιβαρυνθεί:
1) Από τα εκπεμπόμενα σωματίδια κατά την εξόρυξη, μεταφορά, φόρτωση και θραύση του λιγνίτη.
2) Από τα καυσαέρια και τον καπνό που παράγεται κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων φορτωτές και φορτηγά μεταφοράς.
3) Από το θόρυβο που θα προέρχεται από το συγκρότημα θραύσης και τα μηχανήματα μεταφοράς.

Ζητούμε να μην εγκριθεί η μεταφορά της εγκατάστασης επεξεργασίας λιγνίτη στο χώρο που προτείνεται από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να προταθεί νέος χώρος, ο οποίος να απέχει από τον οικισμό περισσότερο από 2 Km.Παρακαλούνται όλοι οι Τριγωνικιώτες να υπογράψουν την επιστολή
Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στη Λειτουργία του Λιγνιτωρυχείου
Ζητούμε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και από τα συναρμόδια υπουργεία
Επιστολή των κατοίκων Τριγωνικού
Προς το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία

3 σχόλια:

 1. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή φοβήθηκα για την τύχη του Τριγωνικού, αλλά με τις μεθοδικές κινήσεις και αντιδράσεις σας βλέπω ότι το χωριό βρίσκεται σε ... καλά χέρια. Δεν ξέρουμε αλήθεια πόσο σημασία έχει αυτό, αλλά σας ανακοινώνουμε ότι θα έχετε την εμέριστη συμπαράστασή μας στον αγώνα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι ζωτικής σημασίας, αυτή τη φορά , όλοι οι κάτοικοι της παραλίμνιας ζώνης, φυσικά και οι Σερβιώτες, να δείξουμε καλύτερα αντανακλαστικά επιβίωσης. Να μην μας πιάσουν στον ύπνο, όπως στις δεκαετίες του εβδομήντα και του ογδόντα με το εργοστάσιο αμυάντου (Ακόμα πληρώνουμε τις συνέπειες του αμυάντου με τις καρκινοπάθειες και τη μόλυνση της λίμνης μας). Τέτοιες ξεπερασμένες αναπτυξιακές αντιλήψεις με τριτοκοσμικά ορυχεία αμύαντου και κάρβουνου θα 'πρεπε να μας βρίσκουν σύσσωμους, όλους απέναντι. Μου είναι αδιανόητο ότι υπάρχουν συμπολίτες και μάλιστα σε αξιώματα (Δήμαρχοι, Νομάρχες και επώνυμοι πολιτικοί) οι οποίοι σιωπούν; κρύβονται; τι άκριβώς κάνουν και τι πιστεύουν, βάζοντας τις υπογραφές τους για την "εκτέλεση" ολόκληρης περιοχής; Αλήθεια πού είναι αυτοί οι επώνυμοι, γιατί κρύβονται;
  Αδαής πολίτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να γιατί ο τόπος μας οδηγείται στον αφανισμό!
  (Μεταλλευτικός Κώδικας (Ν. 210/1973-με τροποποιήσεις του 1976 που ισχύει σήμερα).
  Με τον παραπάνω μεταλλευτικό Κώδικα, η εξόρυξη χαρακτηρίζεται υπόθεση “δημοσίου συμφέροντος” και με βάση αυτό το χαρακτηρισμό παραβιάζονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, δηλαδή δεν ισχύει το σύνταγμα, όπως το ξέρουμε!!!

  Στις περιοχές που λειτουργούν Ορυχεία:

  Δεν ισχύει η προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας!
  Η ατομική ιδιοκτησία προστατεύεται από το Σύνταγμα, εκτός αν εμποδίζεται η λειτουργία ορυχείου. Ο ιδιοκτήτης γης μπορεί να έχει στην επιφάνεια του εδάφους χωράφια, οικόπεδα, σπίτια. Όμως, τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη της γης περιορίζονται από τον ιδιοκτήτη του υπεδάφους. Η νομοθεσία ορίζει ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία υπεδάφους, κατισχύει του δικαιώματος στην ιδιοκτησία εδάφους.

  Δεν ισχύει η προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων!
  Η προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων, είναι βασική υποχρέωση του Κράτους, η οποία όμως δεν ισχύει αν εμποδίζει τη λειτουργία ορυχείου.

  Δεν ισχύει η προστασία του δάσους και δασικών εκτάσεων!
  Η προστασία του δάσους είναι βασική υποχρέωση του Κράτους, η οποία όμως αναιρείται αν εμποδίζει τη λειτουργία ορυχείου.

  Την πλευρά αυτή, που ίσως λίγοι γνωρίζουν, θέλουμε να κάνουμε γνωστή στους κατοίκους της περιοχής μας.
  Με τη δημιουργία ορυχείου, η περιοχή μας καταδικάζεται σε αφανισμό, χάρη στο νομοθετικό πλαίσιο που είναι φτιαγμένο για να ευνοεί τη εξόρυξη, σε βάρος όλων των άλλων δικαιωμάτων και δραστηριοτήτων.

  Δημοσιεύουμε μερικά αποσπάσματα από το Μεταλλευτικό Κώδικα (Ν. 210/1973 - με μικρές τροποποιήσεις που έγιναν το 1976 και ισχύει σήμερα):

  «Ο μεταλλειοκτήτης έχει δικαίωμα κατάληψης ξένων εδαφών για τις ανάγκες του μεταλλείου του… Υποχρεούται να αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη της επιφάνειας του εδάφους για τη στέρηση του εισοδήματος ή της χρήσης του ακινήτου του».
  «Ο μεταλλειοκτήτης δικαιούται να εκτελεί μεταλλευτικές εργασίες στο υπέδαφος ξένου ακινήτου χωρίς υποχρέωση προηγούμενης απαλλοτρίωσης ή καταβολής αποζημιώσεως στον ιδιοκτήτη του εδάφους ή συστάσεως δουλείας στο ξένο ακίνητο».
  «Είναι επιτρεπτή η αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών εάν από τις εργασίες τίθενται σε κίνδυνο τα κτίσματα ή η ζωή ή η υγεία των κατοικούντων σε αυτές».

  Δηλαδή!!! Ο ιδιοκτήτης γης δεν έχει δικαίωμα να παρακωλύει τον μεταλλειοκτήτη, με δραστηριότητες καλλιέργειας της γης του.
  Και το χειρότερο!!! Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν μπορεί να ζητήσει να σταματήσουν οι εργασίες του μεταλλείου, έστω και αν με τις εργασίες αυτές πρόκειται να πάθει ζημία το ακίνητο, τα κτίρια, η υγεία του και στη ζωή του!
  Ακόμη!!! Οι περιοχές ορυχείων δεν μπορούν να μπουν σε επιδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα, όπως ανάπτυξης ορεινών όγκων, αγροτουρισμού ή άλλων επιχειρήσεων οικογενειακού τύπου.
  Με τη λειτουργία του Ορυχείου η περιοχή μας καταδικάζεται σε τέλειο αφανισμό, σε απόλυτη καταστροφή.
  Εμείς θα το επιτρέψουμε;

  Η Επιτροπή ενάντια στη δημιουργία ορυχείου στην περιοχή μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.