Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΕ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ!

Επί τέλους καθορίστηκε η δυνατότητα επιβολής ειδικού τέλους και σε ιδιωτικά μεταλλεία!!!
Σημαντική αναπροσαρμογή μισθωμάτων για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας. Το 20% στους οικείους ΟΤΑ.
Το 4% επί της τιμής πώλησης του μεταλλεύματος, δικαιούται ο Δήμος Σερβίων από την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας στα ορυχεία ΛΑΡΚΟ και ΜΕΤΕ.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4042 (ΦΕΚ Α' 24/13-02-2012) που υπερψηφίστηκε στη Βουλή (02 Φεβρουαρίου 2012), για την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος και την Διαχείριση των Αποβλήτων, προστέθηκε η τροπολογία (Αρθρο 63. Ρύθμιση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας) με την οποία επέρχεται σημαντική αναπροσαρμογή των ανώτατων ορίων του θεμιτού μισθώματος για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας καθώς και δικαιωμάτων που απορρέουν από άδειες μεταλλευτικών ερευνών, επί της τιμής πωλήσεων του μεταλλεύματος ή του προϊόντος επεξεργασίας αυτού.

Συνοπτικά ορίζεται ως ανώτατο θεμιτό μίσθωμα ποσοστό από 1,5% έως 12% επί της τιμής πωλήσεως του μεταλλεύματος (ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ) και καθορίζεται επίσης η δυνατότητα επιβολής ειδικού τέλους σε ιδιωτικά μεταλλεία.
Στο νομοσχέδιο για την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος, προστέθηκαν τροπολογίες με τις οποίες:
1. Αναπροσαρμόζονται με σημαντική ποσοστιαία αύξηση, με περίοδο προσαρμογής για τις επιχειρήσεις του κλάδου, τα μισθώματα που καταβάλλουν οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δημόσια μεταλλεία.
2. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ καθορίζεται τέλος καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια με αυτό για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.
3. Από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό 20% διατίθεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ στους Δήμους εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα.
Με την εξειδίκευση των αποφάσεων αυτών τόσο τα ιδιωτικά, όπως ήδη ισχύει και τα δημόσια μεταλλεία, θα καταβάλλουν μισθώματα στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι τοπικές κοινωνίες θα ωφεληθούν με την μεταφορά πόρων από το κράτος προς τους ΟΤΑ ως περιβαλλοντικό αντιστάθμισμα.
4. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2013.Η αναπροσαρμογή αυτή, σύμφωνα με τους εισηγητές της τροπολογίας (αιτιολογική έκθεση), κρίνεται απαραίτητη για την αύξηση των εσόδων του δημοσίου από την εκμίσθωση μεταλλευτικών δικαιωμάτων που υφίστανται σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους, για τον εξορθολογισμό των ανώτατων ορίων θεμιτού μισθώματος και για την εξάλειψη ορισμένων ασαφειών που είχαν δημιουργηθεί με το προϊσχύον καθεστώς του ΝΔ 210/1973 (πχ. που αφορούσαν τον όρο "καμινεία").
Επίσης καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 176 του ΝΔ 210/1973, με βάση τις οποίες απαγορευόταν μέχρι σήμερα επιβολή οποιασδήποτε τοπικής ειδικής φορολογίας ή εισφοράς ή άλλης οιασδήποτε τοπικής οικονονομικής επιβάρυνσης στα μεταλλεία ή στα προϊόντα αυτών, υπέρ οιασδήποτε τοπικής, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή νομικού προσώπoυ Δημοσίου Δικαίου και υπερ οιουδήποτε ειδικού ταμείου ή κοινωφελούς σκοπού.
Τάκης Παπαθανασίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.