Τρίτη 19 Απριλίου 2011

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ: Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου! (απολαύστε την)

Με αφορμή τις πρόσφατες "ενδεικτικές συμβουλές για την ασφάλεια των γυναικών" της Ελληνικής Αστυνομίας (κλικ εδώ για να δείτε τις συμβουλές), θυμήθηκα την αστυνομική διαταγή του 1907, που έγραψε και διένειμε στις «αρχές» και «επιλεγμένους» κατοίκους της περιοχής του ο τότε Αστυνομικός Σταθμάρχης του χωριού Ματαράγκα Καρδίτσας. 
Οι Αστυνόμοι των χωριών εκείνου του καιρού ασκούσαν «εξουσία» και είχαν έναν δικό τους τρόπο εφαρμογής των νόμων!
Σύνταξη και ορθογραφία όπως αναγράφεται στο φωτοαντίγραφο!
Απολαύστε το:
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Προς απάσας τας αρχάς που διηκούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσας, δίμαρχο, ιερέα του χωριού, δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωριού.
Ήρθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος πρός επιβολήν της τάξεως από άκρου είς άκρον του χωριού, άνευ χρονοτριβής και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θίαν και Ιεράν λιτουργίαν εν τω Ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας (ας μη αναφέρο το ονομά του) χόρευε σινέχια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά με κατά σινέπια παραξιγιθίκανε και πλακοθίκανε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.
Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου.
1. Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβο και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο στη φιλακή.
Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέβουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είναι γαηδουριά.
2. Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χατζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπίκε στο καλαμπόκ του Βάιου (ας μη αναγράψο το επίθετο) και ο Βάιος εκνεβρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με τιν αξάλι στο ένα καπούλη. Καταλαβένετε ότι ο γάηδαρος δεν έίναι ο όνος, αλά ο Βάιος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής ότι αυτό το κεφάλι του Βάιου δεν έχη μιαλό, αλά κολοκιθόσπορο.
Απαγορέβετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο παρόμιο πράγμα.
3. Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό.
Απαγορέβετε να κατουράνε έξο στον τίχο του μαγαζιού.
4. Απαγορέβετε το βρισίδιν, το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν, διότι είνε χιμόνας και εσθάνετε κανίς την αποφορά από τη βρόμα. Όστις επιθιμί να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.
5. Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγούνα μετά του υποκαμίσου, να το τραβούν προς τα έμπροσθεν, να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπι άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός .
6. Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπι ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές τον ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη. Δεν έχη που να πατίση άνθροπος όστις βαδίζι τις οδούς και τους δρόμους του χωριού. Και εκτός του τιούτου, σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.
7. Σε κάθε πανιγίρι, αποκριές, πάσχα και γάμους, που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος, πάι στην εκλισία και μετά χορέβη στα σιργιάνια και στους γάμους, πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα δια χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτον εκ τον σκιλοδαγκομάτον.
8. Να μιν πίνετε πολί ινοπνεβματόδη ποτά τσίπουρα κρασί και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζομάρες.
9. Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβίς την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη και γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο, θα τον κλίσο στο σχολίο, και αλιμονό του, θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.
Να με σινχορίτε αν εκανα κε κανένα σιντακτικό λάθος, καθότι τελίοσα και εγώ τρίτη του διμοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον είς Λάρισσαν για να μάθο περισσότερα γράματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγό, καταλαβένετε άπαντας τας γραφάς μου, τας οπίας θέλετε δε θέλετε, θα τας τιρίσετε ανιπερθέτος.

Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
Ο Διοικητής του Χωριού
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
Υπενωμοτάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.