Τρίτη 5 Απριλίου 2011

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

Συγχωνεύσεις, λουκέτα και µετακοµίσεις!
Την 1η Ιουλίου η οριστική ανακοίνωση!
Το «λίφτινγκ» στην υγεία δεν προβλέπει µόνο λουκέτα και συγχωνεύσεις, αλλά και δηµιουργία νέων πρότυπων νοσοκοµείων, τα οποία θα αντικαταστήσουν το «σκουριασµένο» ΕΣΥ.
Σύµφωνα µε την πρόταση που βρίσκεται ήδη στα χέρια του υπουργού Υγείας, υποστηρίζεται πως η «απόσυρση» των παλιών νοσοκοµείων θα αναζωογονήσει τα οικονοµικά της υγείας, µε τις νέες υποδοµές να τονώνουν το δηµόσιο ταµείο κατά τουλάχιστον 40 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Στο πλαίσιο αυτό, στην οδό Αριστοτέλους έχουν ξεδιπλώσει τον χάρτη της Ελλάδας µαρκάροντας οχτώ περιοχές όπου και προτείνεταιη ανέγερση των νέων νοσοκοµείων: στην Τρίπολη, τη ∆υτική Μακεδονία (κοντά στην Κοζάνη), τη Θεσσαλονίκη (µε την απόσυρση του «Ιπποκράτειου»), την Κρήτη (Νοµός Λασιθίου) και τη ∆υτική Ελλάδα (Πρέβεζα ή Ακτιο).
Δυτική Μακεδονία
Υπό την απειλή λουκέτου βρίσκονται και τα Νοσοκοµεία των Γρεβενών, της Κοζάνης και της Πτολεµαΐδας καθώς προτείνεται η δηµιουργία νέου, εκσυγχρονισµένου νοσηλευτικού ιδρύµατος σε περιοχή κοντά στην Κοζάνη.
Παρ’ όλα αυτά και όπως έχει επισηµάνει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, οι επικείµενες συγχωνεύσεις, που θα ανακοινωθούν την 1η Ιουλίου, έχουν ως στόχο εκτός από τη µείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση παροχών υγείας και τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού µε πιθανές µετακινήσεις σε δοµές όπου προκύπτουν ανάγκες.
«Προτείνουµε ένα πρόγραµµα άµεσης εφαρµογής, µε βάση υφιστάµενα σχέδια νοσοκοµείων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, για την ανέγερση οχτώ νέων µονάδων 300 - 350 κρεβατιών, σε διάφορα σηµεία της χώρας, συνολικού κόστους 480 εκατοµµυρίων ευρώ», αναφέρει ο καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή της Οµάδας Εργασίας για τις επικείµενες συγχωνεύσεις.
Η χρηματοδότηση
Ο «αρχιτέκτονας» της αναδιάταξης των µονάδων υγείας υποστηρίζει πως η εξασφάλιση κεφαλαίων – παρά την κρίση – είναι εφικτή. «Η χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει από τραπεζικό δανεισµό και από έκδοση οµολόγων έργου (project bonds) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».
Η µειωµένη δαπάνη θα εξασφαλιστεί και από το γεγονός πως δεν κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών µελετών, η οποία θα κόστιζε ακριβά.
Η σκέψη των ειδικών στηρίζεται στην «κλωνοποίηση» πρότυπων νοσοκοµείων όπως είναι οι «Αγιοι Ανάργυροι» και το «Αττικόν».
Μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για µελλοντική συνεργασία (συµβάσεις) µε τα νέα δηµόσια νοσοκοµεία, αναφέρει ο κ. Λιαρόπουλος.
Ειδικότερακαι σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 20% των κλινών των νέων νοσοκοµείων µπορούν να «πουληθούν» στην ιδιωτική ασφάλιση, κερδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 14 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Ο προϋπολογισµός
«Προτείνουµε την κατασκευή οκτώ νέων µονάδων 300-350 κλινών, συνολικού κόστους 480 εκατοµµυρίων ευρώ» τονίζει στην πρόταση η ομάδα Εργασίας για τις επικείµενες συγχωνεύσεις.
Μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για µελλοντική συνεργασία (συµβάσεις) µε τα νέα δηµόσια νοσοκοµεία,αναφέρει ο κ. Λιαρόπουλος.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 20% των κλινών των νέων νοσοκοµείων µπορούν να «πουληθούν» στην ιδιωτική ασφάλιση, κερδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 14 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Λυκούργος Λιαρόπουλος είναι καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας, συντονιστής της Οµάδας Εργασίας για τις επικείµενες συγχωνεύσεις
Από τα νέα online


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.