Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Προμήθεια Εξοπλισμού Ασύρματου Internet

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ INTERNET (WI-FI) ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων internet (Wi-Fi) σε ανοικτούς χώρους του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.», προϋπολογισμού 44.270,00 ευρώ πλέον 10.182,10 ευρώ ΦΠΑ (23%) και αριθμό μελέτης 24/2011. {Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, εκπόνησαν μελέτη για «την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων internet (Wi- Fi) σε ανοικτούς χώρους του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» και ειδικότερα στα προεπιλεγμένα σημεία:
Α) Τριγωνικό, Β) Μεταξά, Γ) Ελάτη, Δ) Πολύραχο, Ε) Γούλες}
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30/11/2011 και ώρα 12:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Σερβίων (Πλ. Ελευθερίας, Σέρβια) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ.
Αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 2.725,00 ευρώ (5% επί του προϋπολογισμού).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
Έντυπα, στοιχεία και πληροφορίες για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς δίδονται από το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού, Πλ. Ελευθερίας, 50 500, Σέρβια, Τηλ: 2464350117.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλειος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πηγή: Ai-vres

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.