Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Έτος 1528: Οι οικισμοί του Καζά Σερβίων. Η ιστορία πρέπει να ξαναγραφεί....

Χάρτης και πίνακας των οικισμών του Καζά Σερβίων το 1528
Για το ιστορικό παρελθόν της περιοχής μας και την κτίση των οικισμών πολλά έχουν γραφεί αλλά όλα βασίζονταν στην προφορική παράδοση, στις αναφορές του ιστορικού Λιούφη (1924), στον κώδκα της Ζάβορδας (1692) και στα στοιχεία της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (1502).
Με το ανέκδοτο χειρόγραφο οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο που χρονολογείται το 1528 και φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη "Κύριλλος και Μεθόδιος" της Βουλγαρίας στη Σόφια, που μετέφρασε ο καθηγητής Βασίλης Δημητριάδης του Πανεπιστημίου Κρήτης και παρέδωσε στον Γεώργιο Τσότσο, για να το επεξεργαστεί σαν διδακτορική διατριβή, έχουμε νέα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την περιοχή μας. Με το οθωμανικό χειρόγραφο έρχονται στο φως στοιχεία που αφορούν τους οικισμούς, τα ονόματα φορολογουμένων, έσοδα από παραγωγή κάθε οικισμού κ. ά. που αλλάζουν πολλά από όσα ξέραμε μέχρι σήμερα.
Οι οικισμοί και τα ονόματά τους
Τριγωνικό: Αναφέρεται ως Δέλινο και όχι με την παραφθορά Δέλνο.
Λιβαδερό: Αναφέρεται με δύο οικισμούς Μόκρου και Νιχώρι.
Πολύρραχο: Αναφέρεται με δύο οικισμούς Ράχοβο και Καλδάδες.
Ελάτη: Αναφέρεται με δύο οικισμούς Μικρή και Μεγάλη Λουζιανή.
Ζιδάνι: Αναφέρεται ως Ζιντάνι.
Φρούριο: αναφέρεται ως Νιζισκό.
Στην απέναντι όχθη του Ρύμνιου αναφέρονται οι οικισμού Βέρβερη και Τούχλι.
Πάδη ως Πάδη.
Κρανίδια: Αναφέρονται με δύο οικισμούς Κρανίκι, Τζιντζιροχώρι και Χούχλιαρι.
Πλατανόρεμμα: Αναφέρονται δύο οικισμοί Ορτάκι, Ματσκοχώρι.
Λάβα: Αναφέρεται ως Λαβανίτσα ενώ δίπλα της υπάρχει και το Νεοχώρι.
Παλιογράτσανο αναφέρονται δύο οικισμοί Γκράτσιανη και Παλιογράτσανο.
Πολύφυτο αναφέρεται ως Φυτίβιανη
Αγία Κυριακή αναφέρεται ως Σκούλιαρι.
Με τα ίδια ονόματα αναφέρονται Μεταξάς, Λαζαράδες, Μικρόβαλτο, Τρανόβαλτο, Ρύμνιο, Γούλες, Καστανιά, Βελβεντό,  Καταφύγι.
Η ιστορία της περιοχής και των οικισμών πρέπει να ξαναγραφεί ...
ΥΓ.: Τα στοιχεία συμπίπτουν και δικαιώνουν τους συγγραφείς της ιστορίας του χωριού Δέλινο (καρτέλα Τουρκοκρατία). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.