Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Αλλάζει η σφραγίδα του κράτους σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες!

Αλλάζει το δεύτερο και τρίτο γράμμα της λέξης ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη σφραγίδα του κράτους σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Το δεύτερο γράμμα Η αντικαθίσταται με το Ν και το τρίτο γράμμα  Μ με το Τ.
Ο νέος τύπος της σφραγίδας είναι στο εξής ο παρακάτω:

Διά την ανακάλυψη: Νίνα Τσιμπούλη

1 σχόλιο:

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.