Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΤΑ

Χωρική Ενότητα 1: Δ. Αιανής, Δ. Βελβεντού, Δ. Καμβουνίων, Δ. Σερβίων, Κ. Λιβαδερού
(Από τη μελέτη αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑ
1. Αναπτυξιακά
1.1 Δομή υπηρεσιών και διαχειριστική επάρκεια
Η νέα διοικητική μονάδα που δημιουργείται θα πληροί τις προϋποθέσεις επαρκούς στελέχωσης υποδομών και κατάρτισης προσωπικού και ύπαρξης διαδικασιών προγραμματισμού και άρα η απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας θεωρείται δεδομένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη διοικητική ενότητα που δημιουργείται ορισμένοι ΟΤΑ διαθέτουν ήδη διαχειριστική επάρκεια.

1.2 Αριθμός προσωπικού και διάρθρωση αυτού 39
Το στελεχικό δυναμικό θα καλύπτει και τις ανάγκες των ΟΤΑ που σήμερα δεν το διαθέτουν. Καλύπτει τις αναγκαίες ειδικότητες, ικανές να στελεχώσουν σύγχρονες διευθύνσεις. Με κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, θα αυξηθεί. Στο πλαίσιο της ενοποίησης, δύναται να υπάρξει νέα οργανωτική δομή και κίνητρα για νέες θέσεις και ειδικότητες.
1.3 Επενδυτικές δαπάνες 11525219,78 Είναι το άθροισμα των υφιστάμενων επενδυτικών δαπανών. Αναμένεται αύξηση λόγω καλύτερης οργάνωσης και λόγω διεύρυνσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων.
1.4 Κατά κεφαλή επενδυτικές δαπάνες 536,73 ισχύει ομοίως
2. Οικονομικά
2.1 Λειτουργικές δαπάνες 8389812,6 Αναμένεται μείωση λόγω εξορθολογισμού της οργάνωσης και λειτουργίας. Μείωση και λόγο οικονομιών κλίμακας και αποφυγής παράλληλων δαπανών.
2.2 Κατά κεφαλή λειτουργικές δαπάνες 390,71 ισχύει ομοίως
2.3 Επενδυτικές προς λειτουργικές δαπάνες 1,37 αναμένεται αύξηση του δείκτη
3. Χωροταξικά-γεωγραφικά
3.1 Έκταση νέου ΟΤΑ 884,17 τ.χλμ.
3.2 Αποστάσεις
Αιανή – Βελβεντός 32,8 χλμ (36 λεπτά)
Αιανή – Τρανόβαλτο 16,6 χλμ (17 λεπτά)
Αιανή – Σέρβια 18,4 χλμ (20 λεπτά)
Αιανή – Λιβαδερό 25,2 χλμ (25 λεπτά)
Βελβεντός – Τρανόβαλτο 35,0 χλμ (39 λεπτά)
Βελβεντός – Σέρβια 14,4 χλμ (16 λεπτά)
Βελβεντός – Λιβαδερό 39,5 χλμ (40 λεπτά)
Τρανόβαλτο – Σέρβια 20,5 χλμ (23 λεπτά)
Τρανόβαλτο – Λιβαδερό 11,4 χλμ (20 λεπτά)
Σέρβια – Λιβαδερό 25,0 χλμ (24 λεπτά)
4. Πληθυσμιακά
4.1 Συνολικός πληθυσμός 21473
4.2 % επί του συνόλου του νομού 13,82%
4.3 Πληθυσμιακή πυκνότητα 24,3
4.4 Μορφωτικό επίπεδο: α΄ βάθμια 61,90%,  β΄ βάθμια 30,08%, γ΄ βάθμια 8,03%
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (σταθμισμένος για εργάσιμες ηλικίες (15-64) 39,90% (7.414 άτομα)
4.5 Απασχόληση % ανέργων 17,97% (1.332 άτομα)
Γεωργία, Αλιεία (28,22%), Εξόρυξη (5,13%), Μεταποίηση (6,91%), Ενέργεια (5,19%), Κατασκευές (13,61%), Εμπόριο (10,79%), Αναψυχή (5,61%), Μεταφορές (4,56%), Υγεία, εκπαίδευση (12,04%)
4.6 Διάρθρωση Απασχόλησης Λοιπές υπηρεσίες (28,68%)
5. Κοινωνικά
5.1 Εκπαιδευτικές υποδομές: 18 Νηπιαγωγεία, 13 Δημοτικά Σχολεία, 5 Γυμνάσια, 3 Λύκεια
5.2 Υποδομές υγείας Κέντρο Υγείας Σερβίων
Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη ΕΔΩ
Βασίλης Β. Παπαθανασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.