Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

Στο κείμενο γίνεται μια συνοπτική καταγραφή της εξέλιξης των οικισμών της περιοχής Καμβουνίων από την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα. Καταγράφονται όλοι οι οικισμοί που αναφέρονται στα διάφορα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα από το 1481 και μετά, καθώς και όσοι οικισμοί αναφέρονται στην παρρησία της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας από το 1532 και μετά.
Από τους 21 οικισμούς που καταγράφονται, σήμερα υπάρχουν μόνο δέκα, ενώ οι υπόλοιποι είτε συγχωνεύτηκαν με τους γειτονικούς οικισμούς, είτε διαλύθηκαν. Βασικό χαρακτηριστικό των οικισμών είναι ότι κατοικούνταν αποκλειστικά και μόνο από Χριστιανούς.
Στο κείμενο οι οικισμοί που συγχωνεύτηκαν ή διαλύθηκαν περιγράφονται στην κοινότητα που μετακόμισαν οι κάτοικοι μετά τη διάλυσή των οικισμών τους. Να σημειώσω ότι όλοι οι οικισμοί σήμερα ανήκουν στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού.

Κοινότητα Τριγωνικού
Η κοινότητα Τριγωνικού (ΦΕΚ :179/1927) προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δέλινου η οποία είχε συσταθεί το 1918 (ΦΕΚ 260Α/1918). Κατά τον 16ο αιώνα κοντά στον οικισμό Δέλινο υπήρχαν ακόμη δύο μικρότεροι οικισμοί, ο οικισμός Κατερίνη και οικισμός Σερμεή. Η διάλυση του οικισμού Κατερίνη τοποθετείται μετά το έτος 1502 και πριν το έτος 1519, ενώ η διάλυση του οικισμού Σερμεή τοποθετείται μετά το έτος 1543 και πριν το έτος 1569.
Χωριό Δέλινο (Τριγωνικό)
Απαντάται σε όλες τις οθωμανικές απογραφές από το 1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Delvine ή Deline (δηλαδή χωριό Δέλβινο ή Δέλινο). Ταυτίζεται με το χωριό Δέλινον της παρρησίας. Το έτος 1927 ο οικισμός Δέλινο μετονομάστηκε σε Τριγωνικό (ΦΕΚ :179/1927).
Χωριό Κατερίνη
Απαντάται στις απογραφές του 1481, του 1498-1502, ως karye-i Katarin (χωριό Κατερίνη). Στην απογραφή του 1519 σημειώνεται ως mesra'a, δηλαδή χωρίς κατοίκους αλλά οι κάτοικοι συνεχίζουν να καλλιεργούν τα κτήματα. Στην παρρησία δεν γίνεται καμιά αναφορά στον οικισμό, αφού ο οικισμός έπαψε να υπάρχει πριν από το 1519, δηλαδή πριν το 1532-1534 που είναι τα έτη σύνταξης της παρρησίας. Ο οικισμός τοποθετείται κοντά στο λάκκο της Κατερίνης.
Χωριό Σερμεή
Απαντάται στις απογραφές του 1498-1502, του 1527-1529 και του 1543 ως karye-i Sarka ήSerma (χωριό Σάρκα ή Σέρμα), ενώ στην απογραφή του 1569 καταγράφεται ως Mesra'a (έρημο από κατοίκους, αλλά οι κάτοικοι συνεχίζουν να καλλιεργούν τα κτήματα). Στην παρρησία αναφέρεται ως Σερμεή και βρίσκεται μεταξύ Ριάχωβου, Δέλινου και Μεταξά. Ο οικισμός έπαψε να υπάρχει πριν από το1569.
 
Κοινότητα Πολυρράχου
Η κοινότητα Πολυρράχου (ΦΕΚ :179/1927) προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραχόβου. Οι οικισμοί Ραχόβου και Καλδάδων από το 1918 ανήκαν στην κοινότητα Σερβίων (ΦΕΚ 260Α /1918). Η κοινότητα Πολυρράχου αποτελούνταν από τα χωριά Πολύρραχο και Προσήλιο. Ο Οικισμός Πολυρράχου προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ράχοβο (ΦΕΚ :179/1927), ενώ ο οικισμός Προσηλίου προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Καλδάδες (ΦΕΚ : 156/1928).
Χωριό Ράχωβο (Πολύρραχο)
Απαντάται σε όλες τις οθωμανικές απογραφές από το 1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Rahova ήOrahova (χωριό Ράχοβο ή Οράχοβο). Στην παρρησία αναφέρεται ως Ριάχοβο. Το 1927 ο συνοικισμός Ράχοβον μετονομάστηκε σε Πολύρραχον (ΦΕΚ :179/1927).
Χωριό Καλδάδες (Προσήλιο)
Απαντάται στις απογραφές από το 1502 και μετά, δεν απαντάται στην πρώτη απογραφή του 1481ως karye-i Kalozat ή Kaloδat και Kaldat(χωριό Καλοδάτ ή Καλδάτ). Ταυτίζεται με τον οικισμό της παρρησίας Καλδάδες. Το 1928 ο οικισμός Καλδάδες μετονομάστηκε σε Προσήλιο (ΦΕΚ : 156/1928).

Κοινότητα Μεταξά
Το 1918 συστάθηκε η κοινότητα Μεταξά η οποία αποτελείται από το χωριό Μεταξά (ΦΕΚ 260Α/1918). Στο χωριό Μεταξά πριν το έτος 1569 είχε μετακομίσει και μερίδα των κατοίκων του οικισμού Πεκαλή.
Χωριό Μεταξά
Απαντάται σε όλες τις οθωμανικές απογραφές από το 1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Metaksa (χωριό Μεταξά). Στην παρρησία αναφέρεται ως Μεταξά, όπως λέγεται και σήμερα.
Χωριό Πεκαλή
Κοντά στο Μεταξά υπήρχε και ο οικισμός Pecal ή Pical (Πεκαλή) ο οποίος δεν αναφέρεται στην παρρησία. Ο οικισμός μετά το1543 διαλύεται και τα χωράφια τους καλλιεργούνται από κατοίκους των οικισμών Μεταξά και Γκλίγγοβο (Σαραντάπορο).
Κοινότητα Λιβαδερού
Η σημερινή κοινότητα Λιβαδερού προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μόκρου (ΦΕΚ : 156/1928). Η κοινότητα Μόκρου είχε συσταθεί το 1918 (ΦΕΚ 260Α/1918). Το χωριό Μόκρο είχε προέλθει από τη συνένωση των κατοίκων των οικισμών Μόκρου, Νεοχωρίου,Κυδωνιάς και Κεραμοχωρίου.
Χωριό Μόκρου (Λιβαδερό)
Απαντάται σε όλες τις οθωμανικές απογραφές από το 1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Mokri ήMokroz (χωριό Μόκρι ή Μόκρος). Στην παρρησία αναφέρεται ως Μόκορου και Μόκρου. Αποτέλεσε μαζί με το Νεοχώρι, την Κυδωνιά και το Κεραμοχώρι το χωριό Μόκρο, το οποίο το 1928 μετονομάστηκε σε Λιβαδερό (ΦΕΚ : 156/1928)..
Χωριό Νεοχώρι
Απαντάται σε όλες τις οθωμανικές απογραφές από το 1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Nihor (χωριό Νιχώρι) Στην παρρησία αναφέρεται ως Νεοχόρι. Αποτέλεσε μαζί με το Μόκρου, την Κυδωνιά και το Κεραμοχώρι το σημερινό Λιβαδερό. Δεν υπάρχει ο οικισμός σήμερα.
Χωριό Κυδωνιά
Απαντάται σε όλες τις απογραφές από το 1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Kyzonya ή Kidonya (χωριό Κυδωνιά). Δεν αναφέρεται καθόλου στην παρρησία. Υπάρχει όμως στο Λιβαδερό τοποθεσία Κυδωνιά,όπου όπως λένε οι κάτοικοι ήταν παλιό χωριό. Δεν υπάρχει ο οικισμός σήμερα.
Χωριό Κεραμοχώρι
Απαντάται σε όλες τις απογραφές, εκτός της πρώτης απογραφής του 1481, ως karye-i Koraz Ahuri, Korazahori, Koramohori τα οποία διαβάζονται και ως Kradohor ή Kramohor(χωριό Κοράζ Αχούρι ή Κεραμοχώρι). Δεν απαντάται ο οικισμός στην παρρησία. Ο οικισμός βρισκόταν κοντά στην Πάδη. Δεν υπάρχει ο οικισμός σήμερα.
Κοινότητα Τρανοβάλτου
Η Κοινότητα Τρανοβάλτου συστάθηκε το 1918 (ΦΕΚ 260Α/1918) με έδραν τον οικισμό Τρανόβαλτο. Συνενώθηκαν με αυτήν και οι οικισμοί Πάδες, Νιζισκόν, Λαζαράδες και Ζίδανι.
Χωριό Ξερόβαλτος (Τρανόβαλτος)
Απαντάται σε όλες τις οθωμανικές απογραφές από το 1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Ikserovaltosή Buyuk Valtos(Ξερόβαλτος ή Μεγάλος Βάλτος). Ταυτίζεται με τον οικισμό της παρρησίας Τρανόβαλτος. Είναι το σημερινό χωριό Τρανόβαλτο.
Χωριό Λαζαράδες
Απαντάται σε όλες τις απογραφές, εκτός της απογραφής του 1481, ως karye-i Lazarat (χωριό Λαζαράτ). Στην παρρησία αναφέρεται ως Λαζαράδες. Είναι το σημερινό χωριό Λαζαράδες.
Χωριό Νεζεσκός (Φρούριο)
Απαντάται στις απογραφές του 1543, 1549 και 1613 ως karye-i Izicko και Izisko (χωριό Ιζισκό). Δεν απαντάται στις προηγούμενες απογραφές. Ταυτίζεται με τον οικισμό Νεζεσκός της παρρησίας. Το χωριό μετονομάστηκε από Νιζισκόν σε Παλιάλωνα (ΦΕΚ : 156/1928), αργότερα από Παλιάλωνα μετονομάστηκε σε Φρούριο (ΦΕΚ : 99/1961).
Χωριό Πάδες (Βογκόπετρα)
Απαντάται στις απογραφές του 1481, του 1498-1502, του 1543, του 1569, του 1613 ως karye-i Pazi, Padi(χωριό Πάδη), Ενώ στις ενδιάμεσες απογραφές του 1519 και του 1527-1529σημειώνεται ως Mezra'a (έρημος από κατοίκους). Στην παρρησία αναφέρεται ως Πάδες. Αργότερα μετονομάστηκε από Πάδες σε Βογκόπετρα (ΦΕΚ: 156/1928). Σήμερα ο οικισμός είναι εγκαταλειμμένος από κατοίκους και σώζεται μόνον η εκκλησία, χαλάσματα του σχολείου και η βρύση.
Κοινότητα Μικροβάλτου
Η κοινότητα Μικροβάλτου συστάθηκε το 1918 (ΦΕΚ 260Α/1918) και αποτελείται μόνο από τον οικισμό Μικροβάλτου. Στον οικισμό εγκαταστάθηκαν άγνωστο πότε (πάντως μετά το 1613) και οι κάτοικοι του οικισμού Ζηδάνη.
Χωριό Μικρόβαλτος
Απαντά σε όλες τις οθωμανικές απογραφές από το1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Valtos-i Kucuk(χωριό Μικρός Βάλτος). Ταυτίζεται με τον οικισμό της παρρησίας Μικρόβαλτος. Είναι το σημερινό χωριό Μικρόβαλτο.
Χωριό Ζηδάνη
Απαντάται σε όλες τις απογραφές σε ορισμένες ως karye-i Ijdan ή Izdan (χωριό Ισντιάν). Ταυτίζεται με τον οικισμό της παρρησίας Ζηδάνη και τοποθετείται στο σημερινό μοναστήρι Ζτάνη κοντά στο Μικρόβαλτο. Ο οικισμός καταγράφεται τουλάχιστον μέχρι το 1613. Σήμερα δεν υπάρχει ο οικισμός.
Κοινότητα Ελάτης
Η σημερινή κοινότητα Ελάτης προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Λουζιανής σε Ελάτη (ΦΕΚ : 156/1928). Η κοινότητα Λουζιανής είχε συσταθεί το 1918. Το χωριό Λουζιανή είχε προέλθει από τη συνένωση, άγνωστο πότε (πάντως μετά το 1613, γιατί μέχρι τότε αποτελούσαν σίγουρα χωριστά χωριά), των χωριών Λοζιανή, Λουζιανή ή μικρή Λουζιανή και το χωριό Άλατος ή Ελατο.
Χωριό Λοζιανή (Ελάτη)
Απαντάται σε όλες τις οθωμανικές απογραφές από το 1481 μέχρι το 1613, ως karye-i Lujani-Buzurg ή Luzani Buyuk (χωριό Μεγάλη Λουζιανή). Στην παρρησία αναφέρεται ως Λοζιανή. Είναι η σημερινή Ελάτη που προήλθε από τη συγχώνευση της Μεγάλης Λοζιανής και της Μικρής Λουζιανής.
Χωριό Λουζιανή
Απαντάται σε όλες της απογραφές μέχρι το 1613, εκτός της απογραφής του 1481, ως karye-i Lujani Kucuk (χωριό Μικρή Λουζιανή). Στην παρρησία αναφέρεται σαν Λουζιανή. Αποτέλεσε μαζί με τη Λοζιανη τη σημερινή Ελάτη. Δεν υπάρχει ο οικισμός σήμερα.
Χωριό Άλατος
Απαντά στις απογραφές του 1481, του 1498-1502, του 1527-1529, του 1543, του 1613, ενώ δεν απαντάτε στις απογραφές του 1519 και του 1569 με τις μορφές karye-i Alato καιAlatoz (χωριό Άλατος), ενώ μπορεί να διαβαστεί και ως Elato,Elatos και Elatoz. Ταυτίζεται με τον οικισμό Έλατος της Παρρησίας. Στην Παρρησία αναφέρεται μεταξύ των οικισμών Πάδες, Νεζεσκός, Μόκρου, Λουζιανή. Δεν υπάρχει ο οικισμός σήμερα.
Από τις κοινότητες, στον Καποδίστρια και στον Καλλικράτη
Μετά την απελευθέρωση του 1912 οι οικισμοί για ένα διάστημα κράτησαν το μέχρι τότε σύστημα αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια με νομοθετικά διατάγματα (ΦΕΚ) συστάθηκαν σε κοινότητες.
Το 1918 με Βασιλικό διάταγμα οι οικισμοί οργανώθηκαν σε κοινότητες.
ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918 "περί συστάσεως κοινοτήτων εν τω νομώ Κοζάνης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟς ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 1-6 του νόμου 1051 της 6/10 Νοεμβρίου 1917, "περί συστάσεως και διοικήσεως δήμων και κοινοτήτων εν ταις νέαις χώραις", " προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, αποφασίσαμεν και διατάσομεν:
Ο συνοικισμός Δέλινον υπό το όνομα "Κοινότης Δέλινου" και έδραν τον ομώνυμον οικισμόν.
Ο συνοικισμός Λουζιανή υπό το όνομα "Κοινότης Λουζιανής" και έδραν τον ομώνυμον οικισμόν.
Ο συνοικισμός Μεταξάς υπό το όνομα "Κοινότης Μεταξά" και έδραν τον ομώνυμον οικισμόν.
Ο συνοικισμός Μικρόβαλτον υπό το όνομα "Κοινότης Μικροβάλτου" και έδραν τον ομώνυμον οικισμόν.
Ο συνοικισμός Μόκρον υπό το όνομα "Κοινότης Μόκρου" και έδραν τον ομώνυμον οικισμόν.
Ο συνοικισμός Σέρβια υπό το όνομα "Κοινότης Σερβίων" και έδραν τον ομώνυμο οικισμόν. Προς την Κοινότητα ταύτην ενούνται και οι συνοικισμοί Αυλές, Γουλες, Ορτα-κιόϊ, Ρύμνιον, Καλιδάδες και Ραχοβον.
Ο συνοικισμός Τρανόβαλτον υπό το όνομα "Κοινότης Τρανοβάλτου" με έδραν τον ομώνυμον οικισμόν. Προς ταύτην ενούνται και οι συνοικισμοί Πάδες, Νιζισκόν, Λαζαράδες, Ζίδανι.
Το 1927 με νομοθετικό διάταγμα έγινε η μετονομασία των οικισμών και των κοινοτήτων του Δέλινου και του Ραχόβου.
Με το ΦΕΚ 179/30-8-1927 "Περί Μετονομασίας Κοινοτήτων και συνοικισμών"
Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1 και 5 του από 17 Σεπτεμβρίου 1926 Ν.Δ. "Περί μετονομασίας συνοικισμών, πόλεων και κωμών", προτάσει του επί των Εσωτερικών Υπουργού, στηριζομένη εις γνωμοδότησιν της επιτροπείας των τοπονυμιών της Ελλάδος, εγκρίνομεν ίνα αι κάτωθι κοινότητες και συνοικισμοί αυτών, μετονωμασθώσιν ως εξης:
Η Κοινότης Δελίνου μετονομάζεται εις κοινότητα Τριγωνικού, και ο ομώνυμος αυτή συνοικισμός Δέλινον εις "Τριγωνικόν".
Η Κοινότης Ραχόβου μετονομάζεται εις κοινότητα "Πολυρράχου", και ο ομώνυμος αυτή συνοικισμός Ράχοβον εις "Πολύρραχον".
Το 1928 με νομοθετικό διάταγμα, ακολούθησε η μετονομασία των οικισμών και των κοινοτήτων της Λουζιανής, του Μόκρου, του Νιζισκού, της Πάδης και των Καλδάδων.
Με το ΦΕΚ 156/8-8-1928 "Περί Μετονομασίας Κοινοτήτων και συνοικισμών"
Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1 και 5 του από 17 Σεπτεμβρίου 1926 Ν.Δ. "Περί μετονομασίας συνοικισμών, πόλεων και κωμών", προτάσει του επί των Εσωτερικών Υπουργού, στηριζομένη εις γνωμοδότησιν της επιτροπείας των τοπονυμιών της Ελλάδος, εγκρίνομεν ίνα αι κάτωθι κοινότητες και συνοικισμοί αυτών, μετονωμασθώσιν ως εξης:
Η Κοινότης Λουζιανής μετονομάζεται εις κοινότητα "Ελάτης", και ο ομώνυμος αυτή συνοικισμός Λουζιανή εις "Ελάτη".
Η Κοινότης Μόκρου μετονομάζεται εις κοινότητα "Λιβαδερού", και ο ομώνυμος αυτή συνοικισμός Μόκρου εις "Λιβαδερόν".
Ο συνοικισμός Νιζισκόν της κοινότητας Τρανοβάλτου μετονομάζεται εις "Παλιάλωνα" (τα).
Ο συνοικισμός Πάδες της κοινότητας Τρανοβάλτου μετονομάζεται εις "Βογκόπετρα".
Ο συνοικισμός Καλντάδες της κοινότητας Πολυρράχου μετονομάζεται εις "Προσήλιον".
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Το 1997 με το πρόγραμμα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, νόμος 2539/1997 για τη "Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης", καταργήθηκαν οι κοινότητες Πολυρράχου, Τριγωνικού και Μεταξά και αποτέλεσαν μαζί με άλλες κοινότητες το δήμο Σερβίων, με έδρα τα Σέρβια. Επίσης καταργήθηκαν οι κοινότητες Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου και Ελάτης και αποτέλεσαν το δήμο Καμβουνίων, με έδρα τον οικισμό Τρανοβάλτου. Η κοινότητα Λιβαδερού μέχρι το 2010 παρέμεινε ως αυτόνομη κοινότητα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Το 2010 με το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄,για τη "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης", καταργήθηκαν οι καποδιστριακοί δήμοι Σερβίων και Καμβουνίων και μαζί με το δήμο Βελβεντού και την κοινότητα Λιβαδερού αποτέλεσαν το δήμο Σερβίων - Βελβεντού στον οποίο ανήκουν όλες οι κοινότητες της περιοχής Καμβουνίων.
Τάκης Παπαθανασίου

93 σχόλια:

 1. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.

  It's always useful to read content from other writers and practice a little something from their web sites.

  my web page - charlotte nc remote computer support

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
  Thank you!

  Look at my website ... possible research paper topics

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. You are so awesome! I don't suppose I've read through anything like
  that before. So good to find somebody with a few unique thoughts on this subject matter.
  Really.. thank you for starting this up. This web site
  is one thing that is required on the internet, someone
  with a bit of originality!

  Also visit my webpage - prometheus movie discussions

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Hey I am so delighted I found your blog, I really found you by accident,
  while I was researching on Yahoo for something else, Anyhow I am here
  now and would just like to say cheers for a remarkable
  post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a great deal more,
  Please do keep up the excellent jo.

  My weblog: cartoon t shirts men

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Hello, this weekend is good in support of me, since this
  occasion i am reading this impressive informative paragraph here
  at my house.

  Feel free to visit my webpage; research paper on cancer

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.

  It's always exciting to read articles from other authors and use a little something from their websites.

  Look into my page: Internet marketing

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. will be the original post: Leading Facebook Dating Application Zoosk Adds Last.
  fm and Netflix Integration Could 19, 2009 Twitter -
  Now With Relationship? (0)Could 19, 2009 Courting Affiliate Program Add

  My web page :: dating tips for guys in high school

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

  Also visit my blog - Cosima revival reviews

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Eѵeryone is а sucκer for аn
  octopus!

  Му web ρage ... best loans for bad credit

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Right noω I fеel like I could reaԁ about this for hours, it's engrossing. I don't eѵen need a tea yеt.


  Also visit my ωеblog - best loan deals uk

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when
  i read this article i thought i could also make comment due to this good paragraph.


  Here is my web site; engagement gift ideas

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. This site definitely has all of the information I wanted concerning this subject and
  didn't know who to ask.

  my web site :: visit the next page

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. I just joined an interracial relationship web site which i believed was
  just for white females and black males but all
  I ever see are white guys in search of black women and vice versa.


  My homepage :: how to communicate with a woman

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. It's really very complicated in this active life to listen news on TV, so I simply use internet for that reason, and obtain the latest news.

  My web page :: http://mummy-maze.net/ip-whois-online-map-my-domain.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. When someone writes an post he/she maintains the thought of a user in his/her brain that how a user can understand it.

  Therefore that's why this piece of writing is outstdanding. Thanks!

  Also visit my web page - http://celtic88.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is
  getting more from this web site, and your views are fastidious for new users.  Feel free to surf to my webpage :: solavei

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Just wish to say your article is as surprising. The clarity to your
  post is simply cool and i could think you're a professional in this subject. Well along with your permission let me to grasp your feed to stay updated with drawing close post. Thank you 1,000,000 and please continue the rewarding work.

  Also visit my page :: www.christkorner.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost
  on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a
  paid option? There are so many choices out there that I'm totally confused .. Any recommendations? Thanks a lot!

  Also visit my web page - solavei

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Greetings! Very helpful advice within this post! It's the little changes that will make the most significant changes. Thanks for sharing!

  Here is my homepage :: www.emarginmodels.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. I blog frequently and I truly thank you for your information.
  The article has really peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new details about once a week.
  I opted in for your Feed as well.

  Also visit my web blog :: solavei cell phone

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Undeniably believe that which you stated. Your favorite
  reason seemed to be at the net the simplest factor to keep in mind of.
  I say to you, I certainly get irked whilst other folks think about issues that they plainly don't recognise about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side effect , other people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Stop by my website exercises to increase vertical leap

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. This site was... how do you say it? Relevant!! Finally
  I have found something which helped me. Thanks!

  Take a look at my website :: how much should you weigh

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Hey! I just noticed one other message in one other blog that looked like this.

  How have you learnt all this stuff? That’s one
  cool post.

  Also visit my site :: trying to conceive tips

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. I'm really enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on
  the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more
  often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!


  Feel free to visit my web site; Bmr Calculator For Women

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. I'm curious to find out what blog system you are working with? I'm experiencing some small security
  problems with my latest blog and I'd like to find something more secure. Do you have any recommendations?

  Also visit my blog post - ritmica.me

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Hi, Neat post. There is an issue with your web site in
  internet explorer, could check this? IE nonetheless is the
  marketplace leader and a big component of people will pass over your fantastic
  writing due to this problem.

  my blog; watches for sale

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Deficiency of diet? So consuming the higher
  calorie processed food items that the majority American's eat is greater than the usual wholesome shake that has been scientifically formulated to supply our bodies with all the nutrition they want for wholesome functioning? Are you currently getting a healthy food for dinner? You can not survive off the shakes on your own... One for breakfast, 1 for lunch and then a wise food....Perhaps we're lacking
  anything right here, but provided the option of approved medication, which themselves have all types of frightening unwanted effects from blood clots to strokes
  to who understands what....I'd instead pick one thing healthier and nutritious....no matter whether that's a Herbalife shake, or organic food
  items, or what ever... The body is probably reacting to the fact that it's getting one thing nutritious, as opposed towards the gunk you have been feeding it for each one of these years...

  Feel free to surf to my blog post - precision nutrition cookbook pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. hi!,I love your writing very much! percentage we keep in touch extra about your article on AOL?
  I require an expert on this space to solve my problem.
  Maybe that is you! Taking a look forward to peer you.

  Take a look at my weblog: work from home

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. What actions did Rich males, females, and young children take part in, in the nineteenth century?  Also visit my website - female mind mastery review

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. An interesting discussion is definitely worth comment.
  I believe that you need to publish more about this subject matter, it might not be
  a taboo matter but usually people do not speak about these subjects.

  To the next! Many thanks!!

  Look at my weblog ... the greens

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. It's an remarkable piece of writing for all the online visitors; they will obtain advantage from it I am sure.

  Take a look at my website ... loans fast

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. I used to be able to find good information from your articles.


  Feel free to visit my page :: local pages directory

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. This artіcle wіll help the internet viѕitors
  for creating nеw wеb site or even a blog from stагt tο end.


  Stop by mу blоg :: hcg diet reviews
  Also see my page > hcg diet

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Good advice, to which I like to add: Eating raw vegetables keeps your teeth clean.
  It prevents buildup from plaque. Don't eat bread, it has almost no nutritional value and is the main cause for plaque (only starch and cellulose, the nutrients are mainly within the wheatgerm, which is removed from the wheat kernel and processed separately)

  my web page; dental pro 7 price

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Everyone loves what you guys tend to be up too. This sort
  of clever work and exposure! Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

  Stop by my web-site ... www.basearticles.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Fastidious answers in return of this issue with real arguments and explaining everything regarding that.


  Here is my blog; loan payday

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find
  a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
  Thanks a lot!

  Visit my web site - home loan

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. I have put on 14 lbs over a period of the year along with a half, given that i have been having Sertraline soon after a major melancholy.
  I started on 200mg and steadily lowered to 50mg. In the beginning my urge for food came back using a vengeance, and i wasn't anxious about about putting on excess weight cause I had misplaced so much when frustrated. I've
  a sweet tooth as well, and have already been taking pleasure in eating, but recently am generating a established work to cut out
  sweets (not fruit). My knees are hurting once i stroll (arthritis) so I must drop the weight.
  I workout routinely but this does not modify the fat.
  In my case Sertraline seems to improve my hunger,
  which may extend to bingeing late at evening!

  Also visit my page - mike chang monster mass

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. I couldn't resist commenting. Exceptionally well written!

  my weblog; CrossFit Flooring

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Hello, of course this post is really good and I
  have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.

  Feel free to visit my blog; test schwimmbrille

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Saved as a favorite, I like your website!

  Visit my blog post DirectAXs identity SAAS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with useful info to work on. You have done a formidable job and our entire neighborhood will likely be thankful to you.

  Have a look at my weblog Captcha Breaker vs Captcha Sniper

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. I just could not leave your web site before suggesting that I extremely loved the standard info a
  person provide for your guests? Is going to be again continuously
  to check up on new posts

  Here is my blog post: health

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Hey! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.

  Nonetheless, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking
  and checking back often!

  Here is my page - Restaurants in OC

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. I love your blog.. very nice colors & theme. Did
  you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot

  My blog :: Www.tozaiimports.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this brilliant blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

  Look at my weblog Personal Loans Simi Valley

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. What's up to all, since I am truly eager of reading this webpage's
  post to be updated regularly. It contains pleasant material.  Feel free to visit my page http://Sport-Fishing-Hawaii.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. I'll right away snatch your rss feed as I can't find your e-mail subscription hyperlink or
  e-newsletter service. Do you've any? Please let me know in order that I may just subscribe. Thanks.

  my homepage :: Banks Santa Paula

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely great.

  I really like what you've acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a great site.

  Here is my homepage Home Equity Loans Simi Valley (http://privatecapital.us/)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Hey there would you mind letting
  me know which hosting company you're utilizing? I've
  loaded your blog in 3 completely different web
  browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.


  Can you recommend a good hosting provider at a fair
  price? Many thanks, I
  appreciate it!

  My blog: Dating Sites Over 50

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Your method of describing everything in this post is genuinely nice, all be
  able to easily understand it, Thanks a lot.


  Review my web blog ... engagement gift Ideas

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Hello terrific blog! Does running a blog such as this
  take a massive amount work? I've absolutely no expertise in coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I understand this is off topic however I just needed to ask. Kudos!

  my site: one.butembo11.net

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Gгеat blοg you haѵе heгe.
  . It's difficult to find high quality writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

  My page - preschool (preschoolfullerton9.yolasite.com)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Attractive section of content. I just stumbled upon your website
  and in accession capital to claim that I get
  actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I success
  you get admission to persistently rapidly.

  My web blog: loans fast

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. I'll right away grasp your rss feed as I can't to find your e-mail subscription
  hyperlink or e-newsletter service. Do you've any? Please allow me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

  Take a look at my homepage ... Personal Loans Online Simi Valley :: ::

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Hello, i think that i saw you visited my site
  so i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  Review my blog: childcare Fullerton

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Heya! I know this is somewhat off-topic but I had to ask.
  Does managing a well-established website such as yours take a lot of work?
  I am completely new to running a blog however I do write in my diary on a daily basis.
  I'd like to start a blog so I can easily share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!

  Stop by my website :: 50th anniversary gifts

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;) I will come back
  yet again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way
  to change, may you be rich and continue to guide other people.


  Feel free to surf to my blog post anniversary gifts For parents (http://amigosdivebelize.com/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=175173&Itemid=0)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. This site certainly has all the information and facts I wanted
  about this subject and didn't know who to ask.

  Also visit my web-site 40Th anniversary gift

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Excellent write-up! I pinned it I've always been a huge advocate in the health benefits of cinnamon and honey. I truly use this combo as being a substitution for sugar for quite much everything.

  Also visit my web-site precision nutrition program reviews

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. avail yourself to general public college with misinformation to know of it or to avail yourself to a?
  excellent education?

  Feel free to visit my site - marcus london 60 minute stamina torrent

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web
  the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
  annoyed while people think about worries that they plainly don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

  Here is my homepage ... Restaurants in OC

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Hey I am so delighted I found your weblog, I really found you by
  mistake, while I was researching on Bing for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don't have time to look over it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.

  Here is my web page ... amateur webcam :: http://www.wowio.com/users/ReaderProfile.asp?nUserId=715095 ::

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. It's an amazing article in favor of all the online people; they will obtain benefit from it I am sure.

  My page; schwimmbrille view

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Ηi, I think yоur blog may be haѵing internet
  browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however, іf openіng in Internet Exрlоrer, it’ѕ got
  some οverlаpping issues. I ϳust wanted tо give уou a quicκ
  heads up! Apaгt from that, wonderful blog!


  Feеl free to surf to my ωebpage; pilates fitness

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Article writing is also a fun, if you be familiar with afterward you can write if
  not it is complex to write.

  my page - good anniversary gifts

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Wondeгful beat ! I wοuld like to apprеntiсе ωhile you
  amеnd your site, hоw can i subscribе foг
  a wеblog site? Thе aсcount helped me a appropriate deal.
  I have been a littlе bіt acquainted of this your broadcast ρrovіԁеd viviԁ clеаr сoncеpt

  Check out my web site ... Selektah new youth culture clothing brand

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Regardless of how they got there, I wanted them gone.

  It's worth it to take a little longer before making a choice, because by looking around carefully, you are more apt to find the item that is perfect for you at a low price. Before thinking of attending one of them it is important to actually visit their website and look for the various courses being offered, the resident doctors who are important parts of the courses as well as the seminar fee.

  My web site :: fidel castro facts

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Why people still use to read news papers when in this technological globe everything is accessible on web?


  Also visit my web page mp3 player 20gb

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. I blog quite often and I really appreciate your content.
  The article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for
  new details about once per week. I subscribed to your Feed too.


  Feel free to visit my blog - animated video Production (vizkick.com)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Ahaa, its good dialogue on the topic of this post here
  at this blog, I have read all that, so now me also commenting at
  this place.

  Stop by my blog 50th anniversary gifts

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Hello there, I found your blog by means of Google while looking for a comparable matter, your site got here up, it appears great.
  I've bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just was aware of your weblog through Google, and found that it's truly informative.
  I'm gonna be careful for brussels. I'll appreciate in case
  you proceed this in future. Numerous other people
  might be benefited from your writing. Cheers!

  Look at my weblog Consumer credit counseling

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. ..than females are of putting up images of them selves within the "Women in search of Men" forum?  Here is my webpage; female mind mastery

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Υοu actually make іt seem ѕo eaѕy wіth
  yοur presentаtion but I finԁ this toρic to
  bе rеally something that I thinκ I woulԁ never unԁeгѕtand.

  It ѕeems too comρlex and vеrу bгoаd for me.
  I am looking forward foг уοur nеxt post,
  I'll try to get the hang of it!

  Feel free to surf to my weblog - captcha breaking software

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. I desiгe tо learn
  more isѕues about it!

  Also visit my homepаge losing weight

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. It іs peгfect
  tіmе to make sοme ρlаns for the future
  and it’s tіmе tο be haρpy.

  I’ve гeаd this ρubliѕh and if I mау Ι
  want to rеcommend you some
  interestіng things οr
  suggestіοnѕ. Мaуbе you
  сould write
  subsequent articleѕ геferring to
  thіs aгticle.

  my blοg: losing weight after 50 with pilates

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking
  and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will share this site
  with my Facebook group. Chat soon!

  Also visit my blog: Pre School Fullerton

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Pleasе let mе knoω if you're looking for a article writer for your weblog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to
  wгite ѕome articles fοr yοur blog in exchangе for
  a link back to mine. Pleаse shoot me аn e-mаil if interested.
  Кuԁoѕ!

  my ωeb page hcg recipes

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. An interesting discussion is definitely worth comment.
  I think that you need to write more on this subject
  matter, it might not be a taboo subject but generally people do not discuss these topics.
  To the next! Cheers!!

  Feel free to surf to my web page ... loan in Singapore

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. I got this website from my pal who tοld me rеgarding
  this website and now thіѕ timе I
  аm visiting this wеb pagе and readіng
  very infοrmatіve content at this placе.


  Also visit my web blog - Chios home buying tips

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Μy prоgrammer is trying to рersuade me to move tο .
  net from PHР. I have alwаys disliked thе idea bеcause οf the costs.
  But he's tryiong none the less. I've beеn using WοrdPгess οn
  a number of websites for аbout a уеar and am anxious аbout switching to
  another plаtform. I hаve hеard very gοod things about blogengіne.
  nеt. Iѕ there a way I can tгanѕfer all my
  wοгdpress content into it? Any kind of help wοuld be reаlly аppreciated!  Feеl frее to νisit my wеbsite;
  digital audio 2000 speakers

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.


  my web page :: speedo mp3-player aquabeat

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. There's certainly a lot to learn about this issue. I love all of the points you have made.

  my page ... gardening tips

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. I am NOT SUGGESTING Females WOULD Have to GO TOPLESS, JUST If they Decide on TO AND At the least Possess the Proper
  TO.
  DO YOU Believe THAT Males Nonetheless Handle WOMENS BODIES WITH Guidelines THAT Were
  Created Extended Just before Women COULD VOTE?
  ALICE:
  THEN WHY IN Locations LIKE RIO ARE THERE NOT Far more Instances OF RAPE.
  TOPLESS IS Legal THERE AND Has become For a lot of Many years.


  Review my page: female mind mastery free

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. I was curiοuѕ if you ever cοnsiderеd changing the page layοut of your ѕite?

  Its verу well written; I lοve whаt
  youve gоt to say. But maуbe you coulԁ a little
  mοre in thе ωaу οf content so peοple сoulԁ connect ωith it betteг.
  Youvе gοt an awful lot of text fоr
  only having one or 2 images. Maybе you сould ѕpace it out better?  my ωeb-sіte GSA Captcha breaker trial

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. I’m сuгious to find out what blog syѕtem yοu
  haρpen to be using? I’m experiencing ѕome
  minοr secuгіty problеms with my latest blog anԁ I’d like to find somеthing more safeguarԁed.
  Dο уou haνe аny rеcommenԁаtions?  Mу web site; organic potting soil

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Oh my goodness! Incrеԁible aгtіcle dude!
  Thanks, Hοwеver Ӏ am goіng through issuеs ωith your RSЅ.
  I ԁon’t know thе reаson ωhy I
  cannot join it. Is thеre аnуboԁy having identіcal
  RЅS problemѕ? Anyone who κnows the solution can уou κindly rеsрond?
  Thanks!!

  My web blοg: core training

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Excellent wаy of explaining, and goοԁ post to obtаin data regarding
  mу prеsеntation subject, which i am going to cοnνeу in academу.


  Visіt mу weblog; ?t?se??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Greetings! Veгy helpful advice ωithіn this post!
  It is the little сhangеs thаt make the most іmρortant changеs.

  Mаnу thanks fοr sharіng!


  Here is my ωеb site ... low back pain treatment with pilates

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Ѕomeonе essеntiаlly help to make critically artiсles I might state.
  That is thе fіrst time I frequenteԁ уour wеbsitе ρаge and ѕо far?

  I suгprised wіth the reѕearch уou mаde to mаkе
  thіs partiсular submit extraordinary.
  Grеаt аctiѵitу!

  Feel free tο visit my hоmepage :: core training pilates

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Everyone loves it when individuals come together and share opinions.
  Great blog, keep it up!

  Also visit my weblog ... garden

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. These are in fact great iԁeas in on the topiс of bloggіng.
  You haѵе touchеd sοmе nicе faсtors
  here. Any way keep uр wrіnting.


  Here is my website ... Fast short Term loans

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.